Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

saci_lotusz3.jpg

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya 

védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, a 

helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges,

manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol 

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, manipulativ, ártó energiát,

tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre.

Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem magamon

keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület,

hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság energiákat.                                                                                                                                                                                

Az új kor kezdetén.

Avagy „minden kezdet nehéz”, pláne, ha nem is tudunk róla...

 

A Föld a harmadik dimenziós rezgésszintről áll át a negyedik, ezt követően a 

sokat emlegetett ötödik dimenziós rezgésszintre és az ahhoz tartozó

működésre, ha úgy tetszik hitrendszerre, ez a folyamat vált felemelkedés

néven ismerté. Ennek az átállásnak, a jelenlegi átmeneti időszaknak, kisebb,

nagyobb nehézségeiről szól ez az írás, a teljesség igénye nélkül, ebben a

változásokkal teli időszakban, mindkét hitrendszer egyidejűleg van jelen az

életünkben. Az új korban, melyben már benne élünk, annak átmeneti

időszakában, ember legyen a talpán, aki mindig  felismeri, a mögöttes

erőket, az életünket, meghatározó motivációkat, azok, akár pozitívak, akár

negatívak. A Föld energiarendszere változott már más korban is, de ennyire

„látványos”, több dimenziós váltásra nem került sor, a Föld történetében.

A Föld geológiai és egyéb átalakulásai a régi időkben, esetenként tengerekből

hegyóriások kiemelkedésével jártak, volt mikor jégkorszak köszöntött a

Földre, földrészek mozdultak el, zöldellő termőföldek sivatagosodtak el, mint

Egyiptom földjén is, vagy, ahogy, Atlantisz központi része tengerbe süllyedt,

ezek okairól nem célom ebben az írásban foglalkozni. A jelen

változás nem ilyen látványos, nem ilyen jellegű és nem ennyire

egyértelmű.  Ez a folyamat kevesebb figyelmet kap, mint, amennyi

szükséges ahhoz, hogy a dolgok, „hirtelen, jobbra forduljanak”, azaz,

érthetővé váljon, mi, miért történik, mit, hogyan lehet orvosolni. A világban

a „nagyhatalmak” vezetői keresik a megoldást, és ami emberileg tőlük telik,

teszik is, de, amíg annak felismerésig eljutnak, hogy a háremszerű működés

felbomlása zajlik, az idő. Nincs mindenhol háború, éhínség, járványok,

szélsőséges időjárás, mert van, ahol ezek nélkül a szélsőséges helyzetek

nélkül is, megtörténik az „ébredés”.

Az emberiség nagy dilemmája, a hogyan tovább, mára már megválaszolásra

került, a hatalom és hála hitrendszere, a háremszerű működés helyett, az

emberek többsége az elfogadás és a feltétel nélküli szeretet hitrendszere

mellett döntött, ha nem is mindenki tudatos ebben a döntésében. Jelenleg a

háremszerű működésről keveset tudunk, egy biztos, hogy ennek

feltérképezése, megismerése sokat tud segíteni a tovább lépéshez, egyéni,

és csoportszinten is. Alacsony elfogadási és rezgésszinten, alig tud az egyén

önállóan cselekedni, annyira erős a tudattalan működés. Figyelem

áthelyezéssel ki lehet kerülni ebből az állapotból, azaz, lecsatlakozással a

tudattalanról, legyen ez valakinek a tudattalanja, vagy a köztudat.

Különböző „kötelékeink” vannak, érintve vagyunk bizonyos témákban,

érzelmileg, anyagilag, és különböző eszmerendszerek mentén. A szálakat

egyszerre leoldani, elengedni, elvitelkérés nélkül, türelmetlenül erőltetni a

leválást, a folyamatot, egészségkárosító lehet. Leválás helyett, szakadáshoz

vezethet egy-egy ilyen manőver, aminek többféle kimenetele van, a

legenyhébb a kiborulás. Az önállóságra való törekvés, belátás és elfogadás

nélkül, együttműködés hiányához vezet, ez viszont nem cél. Az

együttműködésről sokféle elképzelése van az embereknek, a szónak majd

mindenki más tartalmat tulajdonít, és a két hitrendszerben is mást jelent.

Van, aki például, azt gondolja az együttműködésről, hogy akkor fel kell adnia

a szabadságát, önállóságát, holott csak az önzést szükséges feladni.

Együttműködni, valójában az önálló emberek képesek, együttműködés

hiányában marad a háremszerű működés. „Ma én segítek neked, holnap, te

segítesz nekem”, „kéz-kezet mos”, „kölcsönkenyér, visszajár” alapon, esély

sincs az alapok tisztázására, a háremszerű működés elhagyására,

lekötelezettjévé válik, egyik fél a másiknak. Segítettem „rajtad”, légy érte

hálás, nem a másiknak segít, együttérzőn, egy helyzetet megoldani, hanem,

rajta. Óriási a különbség. Nélkülem nem boldogulsz, nem jutsz előre, stb., így

érhetővé válik a hatalom és hála hitrendszere elnevezés, hiszen

megtehetem, hogy nem segítek, de egyedül nem boldogulsz, kiszolgáltatott

vagy. Ura vagyok a helyzetnek, neked, hisz nálam a hatalom, és az, ami

számodra szükséges. A hatalommal való visszaélés szép példája. A bipoláris

depresszióhoz hasonló érzeteket lehet megélni, a hatalom két pólusán, alul

és felül, attól függően, hogy az adott helyzetben ki hol helyezkedik el a

„ranglétrán”.

Együttműködésben végzett tevékenység esetén, megteszem, amit tudok, a

másik is teszi a dolgát, „segítjük” egymást, egyenrangúság,

összerendezettség lévén, és van hála is, meg köszönöm is, csak másféle.

Nem jobb, vagy rosszabb, más. Nincs „lekötelezettség”, pláne nem, köteles

vagy segíteni, tisztelni, stb. alapon élve az életet.

A jövő generációjának pont ez okozhat gondot, hogy nincs kitől,

vagy alig van kitől megtanulni az együttműködést, mivel segítésben, a

hatalom és hála hitrendszerén él, háremszerűen működik a családok, cégek,

államok nagyobbik hányada, hagyományokon, tekintélyelven alapul a

nevelés, kevéssé van figyelembe véve az egyén szabad akarata, véleménye,

önrendelkezési joga. A hagyományokkal semmi baj, sok igen hasznos, jó és

szükséges hagyomány vitte, és viszi előre a fejlődést, viszont bizonyos

hagyományok kerékkötői a haladásnak. A hitrendszer váltást, egyrészt ez

nehezíti, az átgondolatlan, hagyomány és tekintélytisztelet. A függőségi

viszonyoknak, se szeri, se száma, ebbe beletartoznak a hagyományok, a

különböző vallási elképzelések, melyek az eredeti tanítással, esetenként

köszönőviszonyba sincsenek. A függőségek felismerése nagyon fontos lépés

az egyén életében, mint az is, hogy van-e akarása önálló, felelősségteljes

életet élni, felnőttként, vagy marad a „gyerek státuszban”, ahol, esetleg, azt

is államilag akarják előírni, hogy mennyi és milyen sót használjon, másoktól

és hiedelmektől függve. Az ezoterikus tanítások, rendszerek, javarészt

hagyományokon alapulnak, mellyel, szintén nincs baj, de van mit

átgondolni, ezen a területen is. Voltak, vannak lovagrendek, szabadkőműves

páholyok, különböző iskolák, melyek alakulásuk idején előre vitték a

fejlődést, mára azonban, esetenként a hagyományba, vagy a

szertartásrendbe merevedtek, kiüresedtek, háremszerűen működnek. A

különböző hitrendszerek egyidejű jelenléte sokszor okoz fejtörést, a hogyan

továbbot illetően. A régi hitrendszer szerint élni egyre nehezebb, az új alig

kap teret, most ismerkedünk vele. A két hitrendszer nem átjárható,

választani, dönteni szükséges, melyik hitrendszer szerint akar az egyén élni,

most tanuljuk felismerni, mennyire fontos, hogy világos, tiszta képet

kapjunk, arról, mi történik körülöttünk, bennünk, hiszen ami bent, az kint is

megjelenik, esetenként visszájaként. Az értetlenség, az elutasítás, az

egymásnak feszülés, a kinek van igaza harcai, ki az úr a házban, a

régi működés alapjai. A jelenlegi helyzet segít felismerni, egyéni és

csoport szinten is, hogy hol van elakadás, hol van ragaszkodás, a

ragaszkodáshoz, vagy a hatalom eltorzult, esetenként, szélsőséges

formáihoz. Tiszta, világos helyzet akkor tud kialakulni, ha a fejekben rend

van. A rendről is sokféle elképzelés van, de ebben az írásban nem célom ezzel

foglalkozni. A dimenzióváltásról, az átmeneti időszakról, a kétféle

hitrendszerről kevés szó esik, esetenként szándékosan elhallgatják, és

vannak, akiknek nincs akarásuk tudomást venni e folyamatról, így arról se,

hogy a régi világnak vége, és így mégis volt „világvége”, és egyszer

mégis lesz világbéke. A klímaváltozás e folyamat velejárója, ahogy a

népesség gyarapodása vagy fogyása is e folyamatokkal függ össze, ahogy a

banki és egyéb rendszerek átalakulása is. Az okok mélyebben gyökereznek,

mint ahogy ezt most, ezért, azért, jó vagy rossz szándékkal magyarázzák, a

jelen magyarázatok mögött legtöbbször hatalmi, gazdasági, politikai érdek, és

nem a tiszta szándék van. 

2015-10-24.                                                                                        

Gaál Sarolta.                                                                                   

Bach-virágterapeuta, jósnő

saroltagaal@gmail.com,                                                                                

+36-20-373-2978                                                                                 

 www.egivandor.hupont.hu,

  

Kérem Jézust, Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, akkora területről, amekkora területről, a szabad akarat

törvényének, tiszteletben tartása mellett lehetséges, mindazokat  

tisztátalan, ártó, szélsőséges, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz

szándékból befolyásoló, manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket,

melyek bármilyen tévedésbármivel való

visszaélés, bármilyen elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, 

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás, türelem,

felelősségvállalás csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld

energiarendszerébe kerültek és a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása, és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre.

Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon

keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség,

szeretet, pártatlanság energiákat. 

2015-10-24.                                                                          

G. S.                                                                           

 

anubis4.jpg 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 120
Heti: 290
Havi: 1 986
Össz.: 525 285

Látogatottság növelés
Oldal: Az új kor kezdetén. Avagy, "minden kezdet nehéz", pláne, ha nem is tudunk róla. 2015.10.24
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »