Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Rövid útmutatás a jelen időszakhoz 2. rész 2014.09.28

 

Kérem Anubisz olyan szintű védelmét az olvasás, értelmezés teljes

ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú,

manipulatív, ártó energia, ártó lény számára. Kérem Jézust, hogy

minden tisztátalan szándékú, manipulatív, ártó energiát,

gondolatot, érzést, tisztátalan, ártó lényt, mely az olvasás,

értelmezés során előjön, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett elvihető, vigye el gyógyító helyükre.

Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  OM, AMEN

 

Jelen időszakban előfordulhat egy további jelenség, mely “próbára teheti”

az egyének egész-séges működését. A 3.-ik és az 5.-ik dimenziós erőtér

egyidőben történő megerősödésével, a két dimenzió között, időben/térben

úgynevezett “fekete lyuk jelenség” keletkezhet, melyre erőteljesen

jellemzők lehetnek az időben/térben érzékelhető anomáliák (hasonlatosan

a Bermuda háromszögnek nevezett terület jelenségeihez). Ez azt is

jelentheti, az egyén működése egyre változékonyabbá, önmaga, mások

számára kiszámíthatatlanabbá, uralhatatlanabbá válhat, belső hangjával,

látszólag egyre nehezebben létesíthet kapcsolatot. Érzetei-érzései-

gondolatai, komoly “vitustáncokat járhatnak”, ezek a “csapongások”

időben/térben egyre “ szélesebb skálán” mozoghatnak. Az egyén

időérzékelése olyan mértékben “összezavarodhat”, hogy nemcsak előre

egyeztetett határidőket “késhet le” akár több héttel, hónappal, hanem jóval

határidő előtt is “elvégezheti a dolgát” nem azonosítva be, az aktuális idő

és határidő közötti eltérést. A “zavar” nemcsak időben, térben is

jelentkezhet. Például az egyén “hírtelen” vissza/ vagy előrerepülhet az

időben, és egy másik kor “díszletei” között találhatja magát.

Ehhez hasonlatos jelenségek egyeseknél már előfordulhattak, ám mivel a

Föld rezgésszintje folyamatában emelkedik, leírtak egyre határozottabb

formában/módon lehetnek tapasztalhatók egyéni szinteken, azaz már

nemcsak érzet, érzés, gondolat, “sejtelmes árnyékok” formájában, hanem

egyre határozottabb fizikai jelenségként. Gondot az okozhat egyéni

szinteken, hogy míg a Föld alacsonyabb rezgésszintjén a 3.-ik dimenziós

tér/idő szerkezet, stabilan lehetett érzékelhető hasonló esetekben, (stabil

“viszonyítási pontként”), nem érvényesülhetett más tér/idő szerkezetek

túlsúlya, jelen időszakban az arányok eltolódhatnak. Valószínűleg

meglepetést okozna valakinek, ha az utcán járva-kelve a körülötte lévő

utcakép hírtelen átváltana például egy 100 évvel ezelőtti képre, mégpedig

hangokkal, szagokkal stb. együtt, s mindezt nemcsak érzet-érzés-gondolat

formájában, hanem zsigeri szinten is érzékelné az illető.

Az úgynevezett “vakfolt” területén, előfordulhatnak úgynevezett “dimenzió

összecsúszások” is, mikor az egyén egyszerre és elkülönültség nélkül

érzékelhet bizonyos lényeket, azaz olyan lényekkel találkozhat, melyekkel

eddig még nem. Például láthat kígyótestű, oroszlánfejű lényt, mely egynek

tűnhet, miközben két különböző dimenzióból származó lényről lehet szó. A

dimenzió összecsúszások fizikai-lelki-szellemi szinteken is érzékelhetők

lehetnek. Fizikai test szintjén például előfordulhat, hogy az egyén egyes

testrészei “önálló életre kelhetnek”, anélkül kezdhetnek el mozogni, hogy

az egyén ezt akarná. Egyes napokon az ember “egyszerűen csak útra kel”,

“mintha vinnék a lábai”, miközben “sehová sem akar menni”. Az egyén

egyik nap úgy érzékelheti jelentősen meghízott, másik napon nagy

mértékű fogyást tapasztalhat a testén, egyre gyorsulóbb ütemben

váltakozhatnak arcvonásai, a tükörbe nézve egyik pillanatban fiatalabbnak,

másik pillanatban jóval öregebbnek láthatja arcát. A lelki szintű anomáliák

igen változatosak lehetnek, attól “függően”, ki mennyire képes megélni az

érzéseit, érzelmeit. Míg az érzéseiket bátrabban megélőknél jelentős

“hullámvasút” jelenségek lehetnek tapasztalhatók, mégpedig időben/térben

egyre szűkülőbb “intervallumban”, egészen a mély depressziótól az

extázisig, az érzéseiket elfojtók életét, egyre kontrollálhatatlanabb érzelmi

kitörések “keseríthetik meg”. Érzéseik, érzelmeik “mintha önálló életre

keltek volna”, teljesen váratlanul nyilvánulhatnak meg egyes helyzetekben.

A “szeretlek is, meg nem is” érzelmi hozzáállás az élet valamennyi

területén okozhat elakadásokat, ugyanakkor “hullámvasút jelenség”

esetében az egyén könnyen “kirepülhet érintő mentén a görbéből”, érzelmi

kitörések esetében, az egyénnél könnyen “elszakadhat a húr”, az érzelmi

uralás hiányának okán, egyesek rövid időn belül kiléphetnek bizonyos

helyzetekből, megszakíthatnak kapcsolatokat. Egyes anomáliák, érzelmi

területen könnyen okozhatnak olyan jelenségeket, mikor az érzelmi

kötődések hírtelen, látszólag különösebb ok nélkül szűnhetnek meg.

Hasonló esetekben előfordulhat, hogy valaki reggel felébred a párja

mellett, akihez akár évekig is kötődhetett érzelmileg és hírtelen nem

érezhet iránta semmit, vagy eddig ismeretlen érzések “keríthetik

hatalmába”. Mások “egykori szerelmüket” kezdhetik el látni fizikai

formában is aktuális párjukban, vagy olyan dolgokat kezdhetnek

megcselekedni, amiket a “régebbi kapcsolatban” tettek.

Szexuális együttlétek alkalmával, a jelenség különösen felfokozottá válhat.

Egyes embereknél elfogadottnak számíthatnak az úgynevezett

“fantáziálások”, mikor a szexuális kapcsolat során az egyének a valóságtól

eltérő helyzetekben képzelik el önmagukat, párjukat stb.. Asztrális,

mentális  szinteken tehát egy saját valóságot teremthetnek, mely a Föld

emelkedő rezgésszintjével egyenes arányosságban, egyre inkább

materializálódhat is, ám nem olyan formában/módon, ahogyan azt az

egyének képzelhetik. Mivel szexualitás terén, az emberek többségének

jelentős elfojtásai lehetnek, sokan esetleg be sem vallhatják párjuknak,

hogy másra/másokra gondolhatnak az együttlét alatt, az elfojtások

következményeként pedig jelentős düh halmozódhat fel az egyénekben,

egyes jelenségek komoly frusztrációkat okozhatnak az embereknek. Az

egyén, 1-1 szexuális együttlét alkalmával, időben/térben egy aktuálistól

eltérő korba, időbe, helyzetbe kerülhet, ami spontán blokkoldást is

előidézhet nála. Valószínűleg meglepetést okozna, ha valaki hírtelen egy

másik kor "díszletei" között találná magát, egy egészen más emberrel,

mint akivel pár perce ölelkezett, s mindezt zsigeri szinten is érzékelné.

Erős, bűntudattal kapcsolatos testi-lelki-szellemi blokkok megléte esetén,

az egyén könnyen kerülhet olyan helyzetbe, ami “gyökeresen” a visszája

lehet annak, amiben aktuálisan hihet, amit képes elfogadni. Például a

“bigott vallásosság” tévhiteivel létező egyén, önmagát dominának,

rabszolgák úrnőjének élheti meg, annak minden fizikai-lelki-szellemi

következményével együtt stb. Erős szexuális elfojtások hatására, a

felhalmozódott düh elvitelének kérése nélkül gyógyító helyére, az egyén

egyre erőteljesebben csatlakozhat egyes alacsony rezgésű lényekre,

melyek kifejezetten hajlamosíthatják őt szexualitásának szélsőségesen

erőszakos megélésére. Leírt jelenségek feldolgozására, a Föld alacsonyabb

rezgésszintjén, időben/térben több formája/módja is lehetett az

embereknek,  a dimenzió összecsúszások következtében azonban, az

időben/térben bekövetkezett anomáliák feldolgozásához, éppen ideje és

tere nem maradhat az egyénnek, pontosabban olyan tér/idő szerkezete,

mely “stabil támpontot” jelenthet számára a feldolgozáshoz.

A “vakfolt jelenség” kezeléséhez tehát kiemelt védelmet javasolt kérni az

Égi Segítőktől és a Felettes Éntől, ahogy az aktuális tévhitek elvitelét is

célszerű kérni gyógyító helyükre, ennek hiányában ugyanis

feldolgozhatatlanná és kezelhetetlenné válhat maga a helyzet, az egyént

“fekete lyuk módjára" szippanthatják be a történtek.

Mentális szinteken, a “fogalmam sincs, most mi van” jelenség okozhat

gondokat, hiszen egyéni szinteken egyre nehezebben működhet a

jelenségek mentális szintű beazonosítása és tudatosítása.

Az egyén egyre kevésbé tudhatja, mi zajlik körülötte/benne, belső

hangjával egyre nehezebben veheti fel a kapcsolatot. Mivel hasonló

helyzetekben az ember igen sérülékenynek, kiszolgáltatottnak érezheti,

gondolhatja önmagát, valóban kiszolgáltatottá is válhat bizonyos alacsony

rezgésű lények akaratának, azok könnyen megtéveszthetik őt. Az átállási

folyamatok ezen szakaszában igen fontos lehet a védelmek kérése az Égi

Segítőktől és a  Felettes Éntől, az aktuális tévhitek akár külön-külön

beazonosításuk nélküli, “csomag” formájában történő elvitelének kérése

gyógyító helyükre, és annak tudatosítása, amit valaki megél éppen,

valószínűleg az átállás aktuális szakaszának része, ami ha alkalomadtán 

kellemetlen is lehet, az illető fejlődése, nem pedig a visszafejlődése.

Amennyiben egyéni szinten érzékelhető egy belső stabilitás megléte, még

ha az nem is konkrét és határozott formában/módon lehet “még” jelen, az

már óriási segítséget jelenthet a továbblépéshez.

Ugyancsak az átállás ezen szakaszában lehet tapasztalható az a jelenség,

mikor az egyén hullámozva érzékelheti az aktuális valóságát. Az utcán

közlekedve hullámozhat előtte a tér, bizonyos napokon még a szomszéd

lakásban keltett apró zajokat is rendkívül hangosan hallhatja, más napokon

a füle melletti kalapálást sem, hallása olyan mértékben “szelektívvé”

válhat, mintha egyik pillanatban a víz alá merülve, a következőben a

felszínre úszva hallaná azt, ami körülötte történik. A gravitáció jelenleg

ismert törvényszerűségeiben fellépő anomáliák, hajlamossá tehetik az

egyént arra, hogy ne lásson meg dolgokat, vagy őt ne lássák meg mások,

illetve vonzzon/taszítson tárgyakat, embereket stb.. Ez főleg az utcai

közlekedésben okozhat kellemetlenségeket. Az emberre mágnesként

tapadhatnak tárgyak, emberek, ő maga akadhat fent olyan akadályokon,

melyek látszólag nincsenek is ott. Ezeket a jelenségeket különösen javasolt

tudatosítani olyan esetekben, mikor az ember átmegy például az úttesten,

ugyanis előfordulhat, hogy egyes autóvezetők egyszerűen nem látják meg

őt. A dimenziók összecsúszásának következtében, az is előfordulhat, hogy

az illető például lát az úttesten egy lovaskocsit, mely 3.-ik dimenziós

formában nincs ott, ugyanakkor nem veszi észre a teherautót, ami “sűrű

anyagi” testben közeledik felé. Ugyancsak gondot okozhat egyéni

szinteken, mikor a 3.-ik dimenziós működést válthatja hírtelen az 5.-ik

dimenziós működés. Egyes esetekben akár egyszerre is jelentkezhetnek a

kétféle működésre jellemző érzetek-érzések-gondolatok, egyszerre

léphetnek fel például depresszív, hisztérikus tünetek az elszállásos

érzetekkel, ami fokozhatja az egyén elvágyódását földi testéből. Javasolt

tudatosítani, hogy ha az ember esetleg nem látja mi lesz vele, az nem

jelenti azt, hogy nem is valósulhat meg amit igazán szeretne.

Az elvágyódásos érzetek-érzések-gondolatok mögött, azok a tévhitek is

állhatnak, melyek az örömteli, boldog nyugodt életet, térben/időben a

nirvánába, a mennybe stb. helyezhetik, a földi létre a szenvedést

“predesztinálhatják”, s mely tévhitek valószínűleg nem veszik figyelembe a

jelenlegi, megváltozott energetikai folyamatokat, ahogy a tér/idő

alacsonyabb rezgésű részeinek folyamatában történő leválását sem.

Az egyes erőtereken belül is jelentős átrendeződések lehetnek

tapasztalhatók,azaz bizonyos szélsőségek fejthetik ki hatásukat. A 3.-ik

dimenziós erőtér megerősítésére tett törekvések, annak visszájaként,

gyengíthetik azt, azaz az úgynevezett “centrális erőtér” felépítése helyett,

éppen a szétforgácsolódást segíthetik elő.  Például politikai területen a

pártok közötti csatározások helyét egyre inkább átvehetik a párton belüli

csatározások, majd a párton belüli szereplők saját belső küzdelmei,

örlődései stb. Az önkormányzati választások után, ezek az egyéni “belső

küzdelmek” felfokozódhatnak, az a tendencia érvényesülhet, mely szerint

"akinek megszólal a lelkiismerete, az távozik a centrális erőtér közeléből,

akinek nem, az marad", és a 3.-ik dimenziós erőtér  alacsonyabb

rezgésű perifériáira “szorul”, mégpedig is-is formában/módon.

Az “egyes csatákból távozók” mozgástere, a 3.-ik dimenzió alsóbb,

vagy felsőbb tartományaira szűkülhet/tágulhat. A 3.-ik dimenzió felsőbb

tartományaiból lehetséges magasabb szintű működésre átállni, például

“első lépésként” egy 4.-ik dimenziós működésre szert tenni, az alsóbb

tartományokból már nem.

Az 5.-ik dimenziónál alacsonyabb rezgésű helyekről érkező lények

emelkedése és az 5.-ik dimenziónál magasabb rezgésű helyekről érkező

lények süllyedése jelenleg, még ha nem is úgy tűnik, időben/térben egyre

rugalmasabban, egyre nagyobb együttműködésben zajlik a Földön, ám az

“erőviszonyok” egyelőre az 5.-ik dimenzió széleire összpontosulhatnak, ami

az egyéni szintű működés szempontjából időben/térben egyre gyorsulóbb

ütemű “működésbeli korrekciókat” és egyre stabilabb befelé figyelést

igényelhet, mégpedig is-is formában/módon.

A védelmek kérése és az aktuális tévhitek elvitelének kérése gyógyító

helyükre az Égi Segítőktől és a Felettes Éntől, nemcsak az egyes

“működésbeli korrekciókat” és a befelé figyelést segíthetik egyéni

szinteken, hanem  azt a bizonyos “stabil támpontot” is jelenthetik  az

emberek számára, melyre oly nagy szükségük lehet az esetlegesen

előforduló “mikor minden kötél szakad” helyzetekben. 

2014.09.28

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

.  

Kérem Jézust vigye el gyógyító helyükre, mindazokat az ártó-,

tisztátalan szándékú energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek

az olvasás, értelmezés során előjöttek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett elvihetők gyógyító

helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni a Föld középpontja felé: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat. Kérem Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya, a Föld, az

ÉgiFöldi Segítők és a Felettes Énem segítségét, hogy ez így is

legyen. OM, AMEN.        

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 196
Tegnapi: 68
Heti: 853
Havi: 2 549
Össz.: 525 848

Látogatottság növelés
Oldal: Rövid útmutatás a jelen időszakhoz/ 2.rész 2014.09.28
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »