Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

lotusz_kep15.jpg

 

Arkan, az ametiszt kristálykoponya üzenete a pénzről 2013.01.12

 

Üdvözöllek benneteket, Arkan vagyok. Ma a pénzről szeretnék beszélni.

Volt idő, mikor nem volt szükségetek semmilyen külső eszközre, így

pénzre sem ahhoz, hogy mindenetek meglegyen, azaz Bőségben

éljetek. Lemúria kezdeti időszakában Elfogadásban, Feltétel nélküli

szeretetben léteztetek a Teremtő felé, s teremtőerőtök teljében

teremtettetek, azaz éltetek teremtőerőtökkel. Ám ez nektek nem volt

elég, meg akartátok tapasztalni a Teremtő erejét, hatalmát magatoknak

kezdtétek akarni, azaz elfogadás helyett, a birtoklást választottátok.

Ez aztán egyre több „kalamajkát” és káoszt szült, hiszen valódi erő

helyett, az erőszak uralkodott el világotokban, a Teremtő felé érzett

bizalmat pedig a bizalmatlanság váltotta fel minden és mindenki iránt.

Mivel a Forrásról való lecsatlakozások egyéni szinten folyamatosan

zajlottak, bolygótok energiaszintje is folyamatosan csökkent, így szinte

minden, amit a „süllyedés” időszakában lett létrehozva, magát a

„süllyedés” folyamatát szolgálta. Így volt ez a pénzzel is.

A pénz csereeszközként lett létrehozva, egyfajta „viszonyítási alapként”,

melynek célja, jogrendszeretekkel, aktuális földi törvényeitekkel együtt,

azoknak a kaotikus folyamatoknak a „kézben tartása” lett volna, melyek

időközben eluralkodtak bolygótokon. Ám a cél a visszájára sült el. Mivel

nem magát a „gyökér okot” oldottátok meg, azaz nem tettétek fel

magatoknak a kérdést, miért is csatlakoztatok le a Feltétel Nélküli

Szeretet és Elfogadás energiáiról, így a választ sem kaphattátok meg,

hanem az aktuális működésetekhez kerestetek egy számotokra

megfelelőnek tűnő megoldást. Így történhetett, hogy ezen az alacsony

energiaszinten, a hatalom és hála hitrendszerén belül, a birtoklást

választva, ez a megoldás csakis valami külső, rajtatok kívül álló

megtestesülés lehetett, melyet birtokolhattatok is.

Valójában felelősségeteket életetekért és annak minőségéért

hárítottátok át egy eszközre, azaz a pénzre. Azóta a pénz, bár

eszközként lett létrehozva, célként működik az esetek többségében

tudatosan, vagy tudat alatt, hiszen tudat alatt mindegyikőtök a Forrásra

való visszacsatlakozásra vágyhat, ám ez a vágy, általatok, át lett

ruházva egy külső eszközre, s ez az átruházás azóta sem lett

többségeteknél visszakérve és visszavéve. Teremtőerőtök

elvesztésével, a pénz, azaz annak birtoklása vette át a teremtőerő

szerepét, tehát amikor teremtőerőről beszéltek, az az esetek jelentős

részében az erővel való visszaélésről szólhat.

A „süllyedés” időszakában a pénz megteremtése még nagyobb

káoszhoz vezetett, hiszen addig elég volt a fizikai erőszak ahhoz, hogy

elvegyétek a másiktól azt, amit akartatok, a pénz bevezetésével az

„erőszak tárháza” nőhetett, a pénzre kivetített tévhiteitek pedig még

nagyobb hatalmat adtak ennek az eszköznek. Az időközben

felhalmozódott összes meg nem oldott problémátokért a pénzt

kezdtétek el okolni, ahogy a megoldást is benne láttátok. Lassan

teljesen elfelejtettétek, mit is jelentett Élni Teremtőerőtökkel, mit is

jelent a Valódi Erő, egy eszköz „szolgáivá süllyedtetek”, szinte

mindegyikőtök, akkori uralkodóitok, papjaitok is. Ennek a folyamatnak a

mélypontján érkezett bolygótokra Jézus, így, azóta, a felemelkedés

időszakát élhetitek. Jézus vére a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás

energiáival mosta át bolygótokat és annak összes teremtményét, így a

pénzt is, ezért ha valaki közületek azt a kifejezést használja, hogy a

„pénzhez vér tapad”, annak érdemes magát emlékeztetnie arra is, hogy

Jézus akkor ezt az eszközt és a hozzá addig tapadó tévhiteket is

„megtisztította”, ez pedig az idő folyamán csak lassan tudatosulhatott

bennetek.

Azóta tart az a folyamat, melyben visszaemlékezhettek, honnan is

jöttetek, s ennek a folyamatnak egy igen „izgalmas” és hatalmas

lehetőségeket hordozó korszakában élhettek jelenleg. Gazdasági

válságnak nevezett időszakotok hátterében az a „dilemmátok” állhat,

hogy célként, vagy eszközként tekintsetek-e a pénzre. Mivel a pénz

megteremtésekor a „süllyedés” időszakát szolgálta, a felemelkedés

időszakában az ő szerepe is megváltozott. A pénz célként való

használatában nagyon régi és mélyen belétek ivódott tapasztalataitok

lehetnek, ezért bár vágyhattok arra, hogy eszközként élhessetek vele,

tudatosított tapasztalatok nélkül, nem tudhatjátok, hogyan valósítsátok

meg ezt. Ám ez csak a „fátyol egyik fele”, mert valódi vágyatok az

lehet, hogy eme eszköz nélkül is képesekké váljatok teremteni, azaz,

hogy visszanyerhessétek Teremtőerőtöket és újra képesekké váljatok

élni vele.

Jelen időszakotokban bolygótok fokozatosan tér át a Feltétel Nélküli

Szeretet és Elfogadás rezgésszintje szerinti működésre, ám jelentős

része még mindig a hatalom és hála hitrendszere szerint működik. Ez az

átmenet okozhatja bolygótok jelenlegi „kaotikusnak tűnő”, ám valójában

nagyon is „rendben” lévő jelenségeit. A hatalom és hála hitrendszerén

belül ugyanis a pénz csakis cél lehet, még akkor is, ha azt eszköznek

nevezitek. Mivel az idők folyamán a pénz fogalma igen erősen

összemosódott a teremtőerő fogalmával, így azt gondolhatjátok, hogy

akinek pénze van, van teremtőereje is, akinek nincs, annak nincs. Nos,

ez egy óriási tévhit, a teremtőerő megléte ugyanis az Elfogadásra és a

Feltétel nélküli szeretetre való képességen múlik, nem pedig a pénz

birtoklásán. Az első eset nem zárja ki a pénz meglétét, sőt, a második

viszont, azaz a birtoklás megléte, kizárja a Feltétel nélküli szeretet és

Elfogadás meglétét. „Két urat nem lehet egyszerre szolgálni”. A pénz

birtoklása mögött az esetek jelentős részében a teremtőerővel való

visszaélés állhat, aminek mindig meglesznek a maguk következményei

az ok-okozat törvénye szerint, hiszen tanulni jöttetek a Földre, amit

vagy belátással, vagy tapasztalatok útján, vagy is-is megtesztek, mert

ezt választottátok. Bolygótok felemelkedési folyamatai hatással lehetnek

a pénzhez való hozzáállásotokra is, ezért ha megnézitek világotok

eseményeit, politikai, gazdasági életetekben is egyre többször jelennek

meg a „száraz”, gazdasági kimutatások elemzések mellett, a „mélyebb”

érdekegyeztetések igényére való törekvések is. Egyelőre ugyan

„érdekek” és „ideológiák” találkozása lehet ez, idővel remélhetőleg eme

„falak” is le tudnak gördülni, s még inkább meg tud nyilvánulni a lényeg.

A folyamat zajlik a felemelkedés folyamataival összhangban, vagyis van

minek örülni.

Többen hangoztatjátok, hogy az ezotéria területén „eluralkodó káosz”,

„speciális eredetű” lehet. Nos, ez igaz is, meg nem is. Először is az

ezotéria ugyanannyira az élet része, mint bármi más. „Nem áll felette”,

mint azt sokan gondolhatjátok, csak legfeljebb a rengeteg „spirituális

egónak” köszönhetően alakulhatott ki ez a tévhit. Az ezotéria is csak

egy út, egy eszköz, mely segítségével valaki eljuthat a maga

válaszaihoz, már ha előtte megtanul kérdezni. A jelenlegi ezotéria

ugyanúgy, mint bolygótok rendszereinek jelentős része, átmeneti

időszakon megy keresztül, és nagyrészt a hatalom és a hála

hitrendszere szerint működik. Ezért fordulhat elő, hangoztathatjátok,

hogy a pénz csupán eszköz, valójában tudat alatt még mindig célként

tekintetek rá. Jelen időszakotok egyébként is erősen hitet és kitartást

próbára tevő időszak, így egyre többen találkozhattok helyzetekkel,

melyekben eme erényeitek próbára tétetnek.

Ezért lehet az, hogy terjedhetnek a pénzt, vagy a hatalom és hála

hitrendszere szerinti működést egyre nyíltabban célként felvállaló

ezoterikus irányzatok, iskolák még akkor is, ha pont az ellenkezőjét

tanítják, s ez bizony igen „kaotikus” helyzeteket eredményezhet.

Az Univerzumban rend van, legfeljebb bennetek lehet rendetlenség, ám

ezt a rendet amennyiben úgy döntötök, megteremthetitek első körben

magatokban.

Mint említettem, az ezotéria is csak egy út. Valóban voltak időszakaitok,

főleg a „süllyedés” korszakában, mikor jelentősen nőtt a „szakadék” a

Forráshoz valamilyen szinten még csatlakozók és az arról lecsatlakozók

között, a tisztább irányzatokat, azok képviselőit üldözték, pusztították, s

ezekben az időkben zárt közösségekben, nem egyszer titokban

tevékenykedtetek, egymás közelében találva meg a biztonságot. Ám az

akkor volt, nem most, így akik esetleg hasonló okok miatt félhetnek

„pályát módosítani”, azoknak ma már nincs okuk félni a „fizikai haláltól”.

A pénz felé való elfogadás hiánya mögött állhat az a blokk is, még

emlékezhettek arra az időre, mikor nem volt szükségetek erre az

eszközre ahhoz, hogy Teremtőerőtök teljében, boldogan létezzetek. A

pénzt okolhatjátok szenvedéseitekért, ahogy magatokat is azért, hogy

nem tudtátok megakadályozni a „lecsatlakozást”. Érdemes lehet végre

megértenetek, hogy a „süllyedés” folyamatát nem

akadályozhattátok volna meg, ahogy a pénz, világotokba való

bevezetését sem. A tanulási folyamatotok része volt ez is.

A pénz jelenleg is létezik bolygótokon, és a "tévhitekkel ellentétben",

valószínűleg még egy jó ideig létezni is fog. Ami változni fog

valószínűleg első körben, az a pénzhez való hozzáállásotok lesz,  abban

pedig nagyon sokat tudtok segíteni, hogy ez az eszköz méltó helyére

kerüljön végre, azaz cél helyett, eszközként, értékek megteremtésére

legyen  fordítva. Első lépésként egyéni szinten, rengeteget tudtok

segíteni abban, hogy ez közösségi szinten is megtörténhessen.

Az ezotéria jelenlegi működése bizony sokatokat hátráltathat a

fejlődésében, hiszen továbbra sem a „gyökér okot” akarhatjátok

megoldani, hanem a jelenlegi működésetekhez kereshettek

megoldásokat. Az általatok oly sokszor hangoztatott „összefogás”

jelentősége ugyanis az esetek jelentős részében nem szólhat másról,

mint a „spirituális egók” óhajáról a megértésre, mely természetüknél

fogva nem valósulhat meg. Amolyan se veled, se nélküled kapcsolat

lehet ez, hiszen hogyan is "foghatna valaki össze" másokkal, aki sem

magával, sem mással nem akar együttműködni és azt akarja csinálni,

amit ő akar, azaz uralkodni, birtokolni. Egy ilyen rendszerhez való

ragaszkodás arra alkalmas lehet, hogy a rendszerhez ragaszkodó távol

kerüljön a valóságtól, s a pénzhez társuló még meglévő tévhitei mellett,

esetleg még több tévhitet „gyártson be” magának, olyan folyamatokat

generálva ezzel, melyek a visszájára sülhetnek el, mint amire szánva

voltak. Egy olyan rendszerben, mint a hatalom és a hála hitrendszere

szerint működő ezotéria, a pénz, eszközként való használatára nincs

mód, nemhogy a Teremtőerővel való élésre, ám törekedni ennek

megvalósítására, egyéni szinten lehetőségetek van.

Magatok és bolygótok átállását a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás

rezgésszintjére azzal tudjátok a leginkább segíteni, ha életetek

helyzeteiben a pénz esetében is elkezditek annak eszközként való

használatát gyakorolni. A hatalom és hála hitrendszere szerinti

működésről először lecsatlakozni érdemes, és folyamatában térni át a

magasabb szintű működésre. Ez jelentheti azt, kezdetben, bizonyos

élethelyzetetekben még az egyik hitrendszer szerint működhettek,

másokban a másik szerint. A lényeg a törekvés lehet, azaz a céljaitok

elérésére való törekvés, ami azzal indulhat, „belátom tévedtem”, s sok

esetben olyan gyakorlati dolgokkal folytatódhat, hogy befizetitek az

adótartozásaitokat, visszafizetitek a kölcsöneiteket, nem azért, mert a

másik követelte, vagy kérte, hanem azért, mert képesekké váltatok

belátni, hogy ez a ti érdeketek, amennyiben célotok a Bőség

megteremtése életetekben.

S végül még egy dolog. Életetekben helyzeteket kaptok, melyekben

jelen időszakban „próbára tétettek”, ezért egyáltalán nem mindegy

hogyan döntötök, mit választatok a kapott helyzetekben. Így ha valaki

esetleg tudatosulás útján járóként például „adót készül csalni” arra

hivatkozva, hogy a jelen körülmények közepette „nincs más

választása”,az jobb, ha tudja, hogy van választása, s minden

választásának következménye is. Érdemes lehet elgondolkodnia a

céljain és azon, hová is akar eljutni, mert lehet, hogy a „jó szándék”

visszájára sül el, a tiszta szándék pedig valóban elvezeti céljaihoz.

 

2013.01.12

 

Arkan, üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

     

 

 rafael3.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 151
Tegnapi: 68
Heti: 808
Havi: 2 504
Össz.: 525 803

Látogatottság növelés
Oldal: Arkan, az ametiszt kristálykoponya üzenete a pénzről 2013.01.12
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »