Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A Kristálykoponyák Tanácsának üzenete 2013.07.02

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges.           

 

Üdvözlünk Benneteket, a Kristálykoponyák Tanácsa vagyunk. Célszerű

beszélnünk arról, miért döntöttetek úgy, hogy földi testben akartok

feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban élni. Az általánosan

elfogadott nézet szerint, a Földre való leszületésetek, a

csillagnemzettségek időszakában történt elcsúszásaitok

következménye. Nos, ez így nem egészen igaz. Valójában az elcsúszás,

és a jóvátétel kérdése is csupán egy nézőpont. Az elcsúszás hibát

feltételez, ahogy a jóvátétel igénye is. Mi inkább tévhitnek neveznénk

mindezt. Mint tudjátok, a csillagnemzettségek időszakában kialakult

hatalom és hála hitrendszere eleve egy a „kiindulási pontnál”

alacsonyabb rezgésszintet eredményezett egyéni és bolygó szinten

egyaránt. Többségetek már akkor sem a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere szerint élte az életét.

Ennek az lett a következménye, hogy egyre kevesebb dolog okozott

örömöt nektek, a „probléma” megoldását pedig igen „sajátos” módon

képzeltétek el, a hatalom és hála hitrendszere szerint. A

csillagnemzettségek időszakában, energiák formájában léteztetek,

ahogy a Föld kezdeti időszakában is. Ez sok szempontból

megkönnyítette működéseteket, más szempontból azonban nem.

Nagyon sok minden sokkal gyorsabban tudott megvalósulni, mint

későbbi földi testetekben, ezért „időtök nem maradt” azok élvezetére,

szenvedéseiteken pedig rövidebb idő alatt akartatok „túl lenni”, mint ami

„rendelkezésetekre” állt. Az idő és annak befolyásolásának igénye,

ekkor alakult ki bennetek. A társaitokkal való örömteli együttlét és a

szexualitás esetében, kifejezetten igényeltétek a lassúbb folyamatokat,

a több időt és a tapasztalatok bővülését, a munkátokban is örömötöket

akartátok lelni, más folyamatoknál a gyorsabb „lefolyás” igénye

jelentkezett bennetek.

A Kristálykoponyák Tanácsa, veletek együttműködésben döntött a 13.-ik

csillagnemzettség, azaz az emberek megteremtéséről, pontosabban

azokkal együttműködésben, akik fentiek megtapasztalását akarták. Így

lett cél az alacsonyabb rezgésű fizikai testben is feltétel nélküli

szeretetben és elfogadásban élni, aminek lehetséges

következményeivel sem ti, sem mi nem voltunk akkor tisztában,

ugyanakkor részünkről valódi lehetőséget láttunk ebben a létformában a

fejlődésre. Az együttműködési megállapodás közöttünk arról szólt,

mindenki és minden esetében betartjátok a szabad akarat törvényét,

ahogy mi is, ugyanakkor lehetőséget kaptok a „saját”, egyéni

elképzeléseitek megvalósítására, a velünk való együttműködés

keretében. Mikor a megállapodás létrejött, ti a hatalom és hála

hitrendszere szerint működtetek, energiák formájában, így a szabad

akarat fogalma sem volt értelmezhető számotokra, ahogy az

együttműködés sem, abban a formában, ahogyan számunkra.

Amennyiben az lett volna, felismertétek volna, van más megoldás is,

mint az alacsonyabb rezgésszintű helyre születés, ám ti ezt

választottátok, tapasztalni akartatok, mi pedig tiszteletben tartottuk a

választásotokat. Lassúbb folyamatok, csak az addiginál alacsonyabb

rezgésű helyen valósulhattak meg, ezért szükség volt egy olyan

bolygóra, melynek rezgése alacsonyabb a 12 csillagnemzettség

képviselőinek egyéni rezgésszintjénél, ugyanakkor olyan rezgéssel

rendelkezik, melyen minden egyes egyén létezni és fejlődni képes. Ez

kezdetben problémát okozott nektek, mert nem lehetett olyan egységes

rezgésértéket találni, amely kölcsönösen, mindenki számára elfogadható

lett volna. Az idővel ugyanez volt a „probléma”, mert minden egyes

egyén más dolgokat szeretett volna hosszabb és más dolgokat rövidebb

ideig megélni, olyan „egységes” időegység pedig nem létezett, mely

mindenki számára elfogadható lett volna. Igyekeztetek ugyan

egymással megállapodni, ám a számtalan különböző hatalom és hála

hitrendszere szerinti működés, és egymástól eltérő rezgésszint, sehogy

sem tudott együttműködni egymással, ami már önmagában is jelentősen

lelassította a folyamatokat, így a cél sem tudott úgy megvalósulni, ahogy

azt szerettétek volna. Ilyen körülmények között született meg a Föld,

mely kezdetben „együtt nem működésetek” következtében, nem

egyszer szétrobbant, szétcsúszott, elemeire bomlott. Mivel akkor már

nem volt elég ismeretetek a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszeréről, úgy gondoltátok, elég, ha a magasabb rezgésszintet

„összerakjátok” az alacsonyabb rezgésű fizikai testtel. Ez egy tévhit volt

részetekről. Ahogy az is egy tévhit volt részetekről, hogy

megteremthettek egy bolygót a szabad akarat tiszteletben tartása

nélkül, valódi együttműködés hiányában önmagatokkal, másokkal, a

Kristálykoponyák Tanácsával és magával a bolygóval. A Föld önállóan,

szabad akaratából, a velünk történő együttműködési megállapodás

keretében, és annak betartásával született meg, tiszteletben tartva

akkori működéseteket, és 5.-ik dimenziós bolygóként.

Eleinte csak bizonyos rezgésszinttel rendelkező nemzettségek

képviselői tudtak élni az akkori Földön, ők is csak energiák formájában.

Az első lelkek nem azért lettek „kiválasztottak”, mert „jobbak” voltak a

többieknél, hanem azért, mert egyedül ők voltak képesek életben

maradni a Földön, előkészítve munkájukkal az életfeltételeket az utánuk

következők számára. Ennek a folyamatnak a félreértelmezése, újabb

bonyodalmakat okozott bennetek, egymás között, és a Kristálykoponyák

Tanácsával, a Földdel való kapcsolatotokban, megerősítve ezzel a

hatalom és hála hitrendszere szerinti működéseteket.

Lemúria történetével elkezdődött az emberiség harmadik dimenziós

működésre való süllyedése, amit a Föld szabad akaratából követett,

hiszen e nélkül nem tudta volna megcsinálni, amit vállalt, azaz, hogy

biztosítja számotokra az életfeltételeket.

Visszatérve az együttműködési megállapodásunkra, a 12

csillagnemzettség képviselői, annak megkötésekor ugyan már

elfelejtették, mit jelent a szabad akarat, az együttműködés a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint, a Kristálykoponyák

Tanácsa nem, s mivel mi azt vállaltuk megállapodásunkban, hogy

együttműködünk veletek, mégpedig a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, részünkről ezt be is tartottuk/ma is betartjuk.

Az, hogy magatoknak „tulajdonítottátok” az eredményt, azaz a Föld

megteremtését, nem a mi hibánk, hanem a ti tévhitetek.

Ezek közé a körülmények közé kezdetben, csak a Plejádok női ága volt

képes leszületni, mert egyedül az ő rezgésszintjük volt alkalmas arra,

hogy valamilyen formában létezni tudjanak az akkori Földön és ők tudták

megteremteni azokat a körülményeket, melyek biztosították az

életfeltételeket a következő nemzettség képviselőinek. Ezek az új

leszületők végezték a saját dolgukat, melyhez kifejezetten ők értettek,

mások nem, ezzel segítve a következő nemzettség leszületését és így

tovább. Mindegyikőtök munkájára szükség volt a cél megvalósulásához,

mindenki munkájára másképpen és valójában, ha akkor nem egymással,

hanem a saját dolgaitokkal vagytok elfoglalva és feltesztek néhány

kérdést önmagatoknak, egymásnak, nekünk és a Földnek, nem lett

volna szükség a Föld harmadik dimenziós működésére való süllyedésére,

ahogy a tiétekre sem. Ti akartatok további tapasztalatokat, mi pedig

tiszteletben tartottuk az akaratotokat.

Jelenleg a Föld elérte azt a rezgésszintet, ahol ezek a kérdések újra

feltehetők, a válaszok pedig egyre inkább értelmezhetők, amennyiben

valaki meg akarja érteni őket. Ami változott, az az, hogy a megértés

mostantól nem elég az emberiség fejlődéséhez, ehhez szükségeltetik

megtanulnotok kérdezni, meghallani a választ, elfogadni azt és azzal

együttműködésben cselekedni. Mivel mi nem avatkozhatunk bele a

szabad akaratotokba, ezért csupán emlékeztetni szeretnénk

benneteket:

Az együttműködési megállapodás közöttünk arról szólt, mindenki és

minden esetében betartjátok a szabad akarat törvényét, ahogy mi is,

ugyanakkor lehetőséget kaptok a „saját”, egyéni elképzeléseitek

megvalósítására, a velünk való együttműködés keretében.

A társaitokkal való örömteli együttlét és a szexualitás esetében,

kifejezetten igényeltétek a lassúbb folyamatokat, a több időt és a

tapasztalatok bővülését, a munkátokban is örömötöket akartátok lelni,

más folyamatoknál a gyorsabb „lefolyás” igénye jelentkezett.

Úgy döntöttetek, hogy földi testben is feltétel nélküli szeretetben és

elfogadásban akartok élni.

 

2013.07.02

leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan,  manipulativ, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés

alatt, tudatos vagy tudattalan, hatalmi harc, játszma, kapzsiság, dac,

sértődés, depresszió, hisztéria,  félelem, félreértés, átkok, szitkok,

babona, manipuláció, általánosítás, elfogultság, önteltség,

elvakultság, kíméletlenség, erőszak, előítélet, rögeszme, paranoia,

tévedés, szélsőség, csalódás, összemosás, feltételezések,

türelmetlenség, bármivel való visszaélés, azaz, elcsúszás, az

elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény,

bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm,

önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság, őszinteség, belátás csekély mértéke, esetleg hiánya

révén a Föld energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és

engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás,

tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.  

 

cadeceus3.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 200
Tegnapi: 68
Heti: 857
Havi: 2 553
Össz.: 525 852

Látogatottság növelés
Oldal: A Kristálykoponyák Tanácsának üzenete 2013.07.02
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »