Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Az asztrális és mentális túlműködésről 2015.12.18

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. 

 

A köztudat asztrális, mentális állapota továbbra is igen szennyezett, a

frusztrációk levezetésére való erőteljes köztudati igény, könnyen az elmúlt

évek legmagasabb karácsonyi kereskedelmi bevételeit eredményezheti

Magyarországon (is).

Ami a 2016-os év tendenciáit érinti, a Föld rezgésszintje továbbra is

emelkedik, egyre többen szembesülhetnek azzal, hogy a pénz fontos, ám

nem a legfontosabb dolog a világon. Látszólag ugyan úgy tűnhet, hogy

mégis, hiszen a hatalom megerősítésére való törekvések, főleg politikai,

gazdasági, pénzügyi területeken folytatódhatnak, ám e törekvéseknek az

egyre láthatóbb, számszerűsíthető visszája ára is megmutatkozhat. „Hiába

van valakinek például pénze arra”, hogy magánorvosnál gyógyítsa a „hírtelen

jött” betegségét, a lehető legkorszerűbb gyógyszerekkel, módszerekkel,

könnyen szembesülhet azzal, hogy az orvosok nem tudják meggyógyítani.

Ugyanakkor előfordulhat, hogy valakit annyira megrémiszt a gondolat, hogy

közkórházba kerülhet, hogy egyik napról a másikra meggyógyul, mindenféle

„anyagi kiadás”, gyógyszer és módszer nélkül. A „minden a pénz” program

visszájaként, egyre több helyzetben nyilvánulhat meg a „pénz nem minden”

program is, melyeket célszerű kérni elvitelre gyógyító helyükre az ÉgiFöldi

Segítőktől és a Felettes Éntől. Az e programokkal kapcsolatos tisztulási

folyamatok mindemellett, valószínűleg sok ember türelmét, bátorságát, lelki

erejét stb. próbára tehetik az elkövetkezendő időszakban, a „határok”

szerepével, mélyebb értelmével, különböző nézőpontokból történő

értelmezésével kapcsolatos megértenivalók tehát valószínűleg 2016-ban is

„terítéken lesznek”.

2016-ban, nagyobb gyakorisággal fordulhatnak elő különböző mentális és

lelki „problémák” azoknál, akik még mindig nem kívánnak foglalkozni

testi/lelki/szellemi folyamataikkal, ám tudat alatt a hitrendszer váltást

választották (akik tudatosan választottak, valószínűleg foglalkoznak is e

folyamatokkal). 

A depresszió, pánikbetegség, bipoláris zavar stb. kezelésére, a gyógyszerek

egyre kevésbé nyújthatnak hosszú távú megoldásokat, az egyénnél egyre

sürgetőbben jelentkezhet az igény a valós problémákkal való szembenézésre,

vagy bizonyos szélsőséges esetekben az öngyilkosságra. Nagyobb

gyakorisággal fordulhatnak elő ájulásos esetek, hírtelen és

megmagyarázhatatlannak tűnő rosszullétek, melyekre az orvosok egyre

kevésbé tudhatnak megnyugtató magyarázatokat adni.

A hatalommal történő visszaélések következményeként, egyes egyéneknél

felerősödhetnek a pszichopátia, megalománia, cezarománia, paranoia,

nárcisztikus személyiségzavar tünetei, melyek átléphetik a pszichiátriai

praxisban jelenleg érvényes „klinikai” kategória határait. A „kenyeret és

cirkuszt a népnek” program visszájaként tehát egyre több ember számára,

egyre látványosabbá válhat egyes hatalmi pozíciókban ülő egyének zavaros,

„cirkuszba illő” viselkedése.

Azok számára, akiknek fontos a saját fizikai, lelki, szellemi

tisztaságuk/tisztulásuk, és ezért minden tőlük telhetőt megtesznek, a

2016-os év egyik feladata az lehet, hogy erőteljes asztrális, mentális

szennyezettség közepette is megtanulják „jól érezni magukat a bőrükben”,

tekintetbe véve önmagukat és a másik embert is.

A feladat olykor nehéznek tűnhet, hiszen az egyén napi szinten

szembesülhet számára újnak tűnő, elsőre kellemetlen, vagy ijesztő

érzetekkel/érzésekkel/gondolatokkal, vagy „lerágott csontként térhetnek

vissza a nyomasztó, meg nem oldott problémák”, melyek még a

legkitartóbbaknak is kedvét szeghetik nemcsak a további fejlődéstől, hanem

olykor az élettől is. Ám aki mégis tovább ismerkedik önmagával, az azt is

tapasztalni fogja valószínűleg, hogy mégiscsak „boldogul”.

A hatalom és hála hitrendszerének felbomlásával járó érzeteket/

érzéseket/gondolatokat fontos lehet folyamatában feldolgozni, megtanulni a

„helyükön kezelni”, ami „időt igényelhet” az egyén részéről az egyre gyorsuló

események közepette. A „nincs időm arra, amit igazán szeretnék csinálni”

programot célszerű mielőbb kérni elvitelre gyógyító helyére, hogy a

feldolgozási folyamatok lazábban tudjanak működni.

Olykor nem öröm látni mindazt, ami köztudati szinten zajlik a világban, a

folyamatok lehetséges következményei könnyen félelmet szülhetnek az

emberben, e félelmek kezelése is koncentrált belső munkát igényelhet, amire

ugyancsak fontos lehet időt szánni.

 

A magyarországi köztudati folyamatokra, jelentős mentális túlműködés

jellemző, ami azt jelenti, a Földön zajló energetikai folyamatokkal járó

esetleges egyéni/közösségi konfliktusok meg/feloldására irányuló törekvések,

inkább mentális szinten történhetnek, a lelki folyamatok figyelembevétele

nélkül, vagy kisebb figyelembevételével. (Az egy másik kérdés, valaki tud-e

arról, hogy ezek a folyamatok zajlanak, vagy nem.) Asztrális túlműködés

jellemző például az oroszországi köztudati folyamatokra, vagy az ukrajnai

köztudati folyamatokra, ahol a konfliktusok megoldására irányuló törekvések,

inkább asztrális szinten történhetnek ( pl. az orosz elnök "szívhez szóló

beszédei az orosz lélekről" és ennek következményei, az olykor mértéktelen

alkoholfogyasztás, rendszeres verekedések az ukrán parlamentben stb.).

Bár a kétféle túlműködés nagyszerűen ki tudná egyenlíteni egymást, hogy ez

mennyire nem "megy lazán", megmutatkozhat például a magyar-orosz

politikai/gazdasági/pénzügyi kapcsolatokban.

Mivel az ember egészséges működéséhez a testi/lelki/szellemi folyamatok

együttes figyelembevétele szükséges, mentális túlműködés esetében, a lelki

folyamatok „elhanyagolásának”, előbb-utóbb fizikai és szellemi szintű

következményei is lehetnek (pl. egy „lelkileg kiégett” ember, elveszítheti

képességét az együttérzésre, örömre, játékra és ezáltal elveszítheti

képességét a józan gondolkodásra is, ami mentális betegségekhez vezethet

stb.).

Annak megkülönböztetése, amit az egyén gondol, abból mi a sajátja és mi

nem az, sokat tudna segíteni az ember egészséges működésében, ám éppen

a mentális túlműködési hajlam okán, fordulhat kevesebb figyelem az egyén

részéről az asztrális folyamatai felé.

A mentális túlműködés következményei lehetnek, a mentális

el/szétaprózódás, a „kákán is csomót keres”, a „beleköt az élő fába”, a

"bolhából is elefántot csinál" programok szerinti működés, az intellektuális

játszmák sokasága, melyek során „az egyén legtöbbször nem bírja elviselni,

ha nem övé az utolsó szó”.

A mentális túlműködést, lelki és/vagy fizikai tevékenységekkel lehetséges

lágyítani, legalábbis azok számára, akik egészségesen szeretnének élni.

Lehetséges megtanulni bizonyos helyzetekben csendben maradni,

visszatámadás helyett, legyinteni a dolgokra stb., ám az egyén valódi

problémáit, a problémák gyökerét, e tevékenységek, technikák nem tudják

megoldani, csupán a lelki/fizikai erőt segíthetik összeszedni a megoldáshoz, a

megoldáshoz elvezető lépések megtételéhez.

Amennyiben az egyén nincs tisztában saját lelki folyamataival, nem figyel

oda rájuk, nem vesz tudomást róluk, nem tanulja meg kezelni azokat stb., a

pusztán fizikai szinten történő, mentális túlműködés kiegyenlítésére való

törekvések, egyre kevésbé lehetnek sikeresek a Föld emelkedő

rezgésszintjén, egyes esetekben akár a visszáját is eredményezhetik annak,

amit az egyén el akarhat érni (pl. hírtelen szívmegállás sportolás közben).

Az ok érthető, hiszen az ember test/lélek/szellem hármasságából tevődik

össze (ilyen formában egy egész) és e szintek együttműködéséből.

Amennyiben bármelyik szinten túlműködés lép fel, akkor bizony az

együttműködés és az egészség is borulhat (pl. akinek több tömött foga van,

és szeretne vadászrepülőgépen repülni, nem célszerű bizonyos G-s terhelés

fölé mennie, mert az veszélyeztetheti az egészségét.) Hasonló a helyzet az

asztrális blokkok esetében is, melyek mentális túlműködésre hajlamos

egyéneknél, nagyobb számban fordulhatnak elő, vagy az átlagosnál

erőteljesebbek (makacsabbak) lehetnek.

A lelki folyamatokra való odafigyelés az érzelmek felismerésével,

beazonosításával és tudatosításával kezdődhet. A beazonosított és

tudatosított érzelem, maga az érzés. Jelen időszakban Magyarországon,

köztudati szinten az egyik legelterjedtebb érzelem, a düh. Ez egy igen

alacsony rezgésszintű energia, melyet nehezebb lehet uralni felismerés,

beazonosítás és tudatosítás nélkül (a dühök besöprése a szőnyeg alá, nem

azonos azok uralásával). A beazonosítás azzal indulhat, hogy az

egyén felismeri, dühös valamire/valakire, felteszi magának a kérdést, miért,

megválaszolja azt, majd pedig addig kérdez és válaszol, lehetőleg őszintén,

ameddig meg nem érti saját felelősségét a történetben.

A dühök elvitelének kérése gyógyító helyükre az ÉgiFöldi Segítőktől és a

Felettes Éntől jelentősen tisztíthatja az egyén asztráltestét és asztrális

környezetét, mivel pedig köztudati szinten jelenleg „keresztül-kasul

kóvályognak” a be nem azonosított, nem tudatosított dühök, a kéréssel

kifejezetten ajánlott élni. A düh energiával történő manipuláció

következménye lehet, annak elszabadulása (pl. addig provokál szándékosan

valaki egy embert, amíg az illető le nem ordítja a provokáló fél fejét).

A Föld alacsonyabb rezgésszintjén, egyes hatalmi szándékok

megvalósításához, a düh energiával történő manipulálást egyes emberek

előszeretettel alkalmazták (érzelmekre/félelmekre ható politikai

kommunikáció, majd a megfelelő pillanatban történő szándékos provokáció

pl. a második világháború kitörése.) A jelenlegi időszakból vett „magyar”

példaként egyre „szembetűnőbb” lehet, az „erőszakos kormányzati

megszorító politika” alkalmazása, a megfelelő pillanatban történő „nagylelkű

adakozással enyhítve a szenvedést”, pl. rezsicsökkentés, vagy a nemrég

bejelentett áfa csökkentés. Csakhogy a Föld rezgésszintje emelkedik, egyre

több minden válik láthatóvá, érthetővé köztudati szinten, a düh energiával

történő manipulálás következménye könnyen az lehet, hogy az energia

elszabadul és a manipuláló „fél” ellen fordul, ami a történetben résztvevő

összes szereplő számára karmikus következményekkel járhat. Jelen

időszakban olykor nem egyszerű feladat „düh mentesen” élni, ez nem baj a

tisztulási folyamatok szempontjából sem ( a szőnyeg alá besöpört dühök is

távozni tudnak gyógyító helyükre), ugyanakkor a dühöket egyszerű

módszerrel, lehetséges elvitelre kérni gyógyító helyükre az ÉgiFöldi Segítőktől

és a Felettes Éntől.

A jelenlegi átmeneti időszakban, nagyon sok hasonlóság fedezhető fel az

egykori és mai politikai szándékok, tettek között, ami félelemmel tölthet el

egyeseket, illetve táptalajt adhat olyan jóslatok, előrejelzések, elemzések

megszületéséhez, melyek előrevetíthetik a „félelmetes jövőt”. Azt, hogy a

Föld rezgésszintjének emelkedésére, ki hogyan reagál, milyen döntéseket

sikerül meghoznia az életében felmerülő helyzetekre, egyre kevésbé

lehetséges előre megjósolni, egyszerűen csak azért, mert ami egykor

működött, az ma már egyre kevésbé, vagy egyáltalán nem működik. Az

emberek megértési szintje, értékrendje folyamatában és egyre gyorsulóbb

ütemben változhat, mely okból döntéseik is folyamatában és egyre

gyorsulóbb ütemben változhatnak. Ugyan tendenciákat még valamennyire

lehetséges előre látni hitrendszer váltás hiányában is, ám konkrét

eseményeket egyre inkább csak hitrendszer váltással és stabilizálódó Felettes

Én szintű működéssel. Stabil Felettes Én szintű működésre, jelenleg a

Földön, sűrű fizikai testben, napi 24 órában, ember, tudomásom szerint nem

képes, ezért a „jövőre vonatkozó jóslatokkal”, elemzésekkel, előrejelzésekkel,

célszerű igen nagy körültekintéssel bánni, mert azok könnyen tévesnek

bizonyulhatnak. Ez okból kifolyólag, egyre több (geo)politikai, gazdasági,

pénzügyi elemzés, ezoterikus jóslat, melyek figyelmen kívül hagyják a Földön

zajló energetikai változásokat válhat pontatlanná, vagy jelezheti annak

éppen a visszáját, ami később be is következik. Továbbá egy-egy elemzés,

jóslat esetében, figyelmen kívül lehet hagyva a jóslatok, elemzések aktuális

köztudatra gyakorolt hatása is, ami önbeteljesítő jóslatként működhet,

felvetve a kérdést, „vajon mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás?”, vagy

figyelmen kívül lehet hagyva az „elemző egyénre” gyakorolt köztudati

visszahatás, a rá irányuló túlzott asztrális/mentális figyelem, melyet az

egyén aktuálisan esetleg nem bír el.

Márai Sándort idézve: „A háború úgy kezdődik, hogy az emberek, mindenütt

a világon, szobákban ülnek, napi gondjaikról, becsvágyaikról beszélnek, s

aztán egyszerre kiejti valaki ezt a szót: "háború" - s akkor nem hallgatnak el,

nem merednek maguk elé szótlan iszonyattal, hanem minden hangnemben,

természetes hangsúlyozással felelik: "háború" - s arról beszélnek,

lehetséges-e, s mikor, s milyen mértékben? Így kezdődik.”

Megjegyzem, valószínűleg egyáltalán nem mindegy, milyen nézőpontból,

milyen megértési szintről történhet e sorok értelmezése, továbbá lehetséges,

hogy Márai Sándor idejében a háború „így” kezdődött, ma már nem

szükséges, hogy így legyen.

Természetesen Magyarországon sem minden ember hajlamos mentális

túlműködésre, sokan lehetnek akik inkább asztrális túlműködésre

hajlamosabbak, vagy hol erre, hol arra. Egyéni asztrális túlműködési hajlam

esetében, egy mentális túlműködésre hajlamos „közegben”, az egyén

könnyebben rácsatlakozhat a köztudatban „uralkodó” érzelmekre, a

magyarországi tendenciák tekintetében, leginkább a fel nem dolgozott dühre

és annak következményeire (közöny, csömör, beletörődés, reménytelenség,

kilátástalanság, sértődöttség, halálfélelem, eltúlzott aggodalmak stb.).

Asztrálisan érzékenyebb „művész emberek körében”, e rácsatlakozások,

segítség hiányában, akár földi testből történő hírtelen és  visszafordíthatatlan

kilépésekhez is vezethetnek.

Annak megkülönböztetése, amit az egyén érez, abból mi a sajátja és mi nem

az, sokat tudna segíteni az ember egészséges működésében, ám éppen az

asztrális túlműködési hajlam okán, fordulhat kevesebb figyelem az egyén

részéről a mentális folyamatai felé. A mentális folyamatok figyelembe nem

vétele, előbb-utóbb visszahathat az egyén fizikai, lelki folyamataira is (pl. a

félreértések, meg nem értések sértődésekhez, csalódásokhoz vezethetnek,

az ember állandósuló rossz érzései pedig depresszióhoz. Egy depressziós

ember kevésbé törődik a testével, elmehet a kedve a napi tevékenységeitől,

szélsőségesebb esetekben az élettől is stb.). Az asztrális túlműködésre

jellemző lehet a fel nem dolgozott csalódásokból eredő düh, türelmetlenség,

elszigetelődés, az állandósuló és elmélyülő depresszió, vagy egyéb lelki

eredetű megbetegedések, bizonyos esetekben akár az öngyilkosság.

Leírt túlműködések, szélsőséges formák, ami nem jelenti azt, hogy minden

ember szélsőségesen működik, csupán azt, hogy jelen időszakban az

emberek hajlamosabbak lehetnek a szélsőséges működésekre, mely

hajlamok felismerésével és tudatosításával, képesek lehetnek megtanulni

„szélsőségektől mentesen” működni.  

Leírtak figyelembevételével, tehát a 2016-os éve egyik feladata lehet a

szélsőséges működések befejezése egyéni és közösségi szinteken egyaránt és

egy jóval örömtelibb, kiegyensúlyozottabb, és békésebb létezés. Hogy ebből

mi tud megvalósulni és milyen formában, az még a „jövő zenéje”.

A 2016-os év főbb tendenciáiról részletesebben, egy következő anyagban

szándékozom írni. Addig is békés, meghitt és örömteli ünnepeket kívánok

nektek, no meg sok szívből jövő nevetést:).

 

2015.12.18

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ,

befolyásoló, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az

olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz

szándékú befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás,

bármilyen tévedés, visszaélés, elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld

energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon

keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

cadeceus3.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 198
Tegnapi: 68
Heti: 855
Havi: 2 551
Össz.: 525 850

Látogatottság növelés
Oldal: Az asztrális és mentális túlműködésről 2015.12.18
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »