Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

 

anubis.jpg

 

Az arcturusi karma tisztulási folyamatairól 2013.09.28

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás

során, akár tudattalanul is jön elő bennem, és nem a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben tartása mellett,

vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem Merlint, hogy gyógyítsa

a lenyomatokat. Kérem Anubis, Jézus, Mihály Arkangyal védelmét, az

olvasás teljes ideje alatt. Kérem Mihály arkangyalt, hogy olyan szintű

védelemben részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami

áthatolhatatlan, még egy légy számára is, Jézus engedélye nélkül.


Az arcturusi karma tisztulási folyamatai alkalomadtán nem könnyűek,

ugyanakkor önmagunkért/önmagunkban és másokért/másoknak,

célszerű végigmenni rajtuk. A közeljövőben, egyéni szinteken

előfordulhatnak olyan érzetek, gondolatok, mint az „orrom hegyéig sem

látok”, „fogalmam sincs, merre tova”. Ilyenkor javasolt megnyugodni és

kérni az Égi Segítőktől, mindazoknak a tévhiteknek az elvitelét, melyek

tudatos, vagy tudattalan szinteken előjöhettek és akadályozhatják a

„látást”. Azok, akik 20-30 éve vannak az „önismereti pályán”, tanítanak,

terápiáznak, a közeljövőben ismét, nagyobb számban találkozhatnak

olyan jelenségekkel, mikor emberek chippek kiszedését kérik tőlük,

„megszaporodhatnak” az űrhajókkal, idegen lények „inváziójával”

kapcsolatos történetek, a „nagy tanítók, gyógyítók” félresikerült

beavatkozásainak helyreállításával kapcsolatos teendők. Mivel az

arcturusi karma „témakörébe” tartozik a tudással, hatalommal történő

visszaélés, a saját tulajdonhoz való ragaszkodás, a magyar nép

kiválasztottságának, szellemi nagyságának kérdése, az emberiség

„problémáinak” megoldása génmanipuláció segítségével és a technika

vívmányainak alkalmazása a lehető legnagyobb kontroll elérése

érdekében mások felett, valószínűleg mindaz, ami az elmúlt években,

folyamatában került felszínre leírtakkal kapcsolatban, halmozottan,

nagyobb csomag formájában fog előkerülni. Fentiek kezelésében, több

tanítónak „beható” ismeretei és tapasztalatai lehetnek, célszerű

hozzájuk fordulni segítségért azoknak, akik egyedül nem „boldogulnak”.

Amit kiemelten javasolt tudatosítani jelen időszakban, az többek között

az, hogy a jó szándék energiával történő élés is az arcturusi karma

témaköréhez tartozik, ami jelentősen érintheti egyes emberek vallási,

világnézeti tévhiteit. Jézus halálával, a Földre nemcsak a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás, hanem a tiszta szándék energia is

lehorgonyzásra került. Mivel ezek az energiaminőségek az emberek

számára csak a Föld bizonyos rezgésszintje felett érhetők el, akkor is

csak erre alkalmas rezgésszintű egyéni fénytest segítségével, az elmúlt

több mint, 2000 évben, az emberek, néhány ritka kivételtől eltekintve,

nem voltak képesek rácsatlakozni ezekre a magas energiaminőségekre.

A jó és a rossz „kategóriákra”, az egónak van szüksége ahhoz, hogy az

egyén képes legyen felismerni döntései lehetséges következményeit,

ezért Jézus cselekedetei, az emberek jelentős részénél, a létező

legnagyobb jónak, követendő példának lettek minősítve ego szinteken.

Mindez az egóról szól, nem Jézusról, ám köztudati szinten a jó szándék

jelentése, idővel Jézushoz és annak cselekedeteihez köttetett, mely

kötésnek jelen energetikai körülmények között célszerű kérni a

feloldását. A hatalom és hála hitrendszerén belül a jó szándék energiára

történő csatlakozás valóban segíthet „jobb” emberré válni, a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerén belül azonban nem segít,

hanem akadályozhatja a fejlődést. Ami a hatalom és hála hitrendszerén

belül jó szándék, az a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerén belül szabad akaratba történő beavatkozás, azaz nem

tiszta szándék. Mivel sok ember a mai napig jó szándékkal teremt maga

körül, nekik célszerű tudatosítaniuk, hogy a Föld folyamatában áll át a

feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti működésre,

így a jó szándékú teremtések, beavatkozásokká válhatnak a

felemelkedési folyamatokba, a maguk következményeivel. Az is igaz,

hogy az emberiség részéről óriási fejlődést jelentene, ha egyre többen

kezdenének el „legalább” jó szándékkal cselekedni életükben, fentiek

végiggondolása azok számára javasolt első sorban, akik fejlődni

akarnak, és úgy döntenek, magasabb szinten, azaz Felettes Én szintjén

akarnak működni, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerint. Jelenleg nem él olyan ember földi testben, aki képes mentális

ereje segítségével a „szó szoros értelmében” materializálni dolgokat,

mert az összes, ehhez szükséges magas energiaminőségre, egyetlen

ember sem képes rácsatlakozni egyszerre és „hosszabb időre”. Az

energiaminőségek egy részére vannak, akik képesek rácsatlakozni, az

összesre a Föld jelenlegi rezgésszintjén nem. A spirituális ego szívesen

hangoztatja, hogy ő teremt, ám a spirituális ego által értelmezett

teremtés nem azonos a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere szerinti Teremtéssel, ami eleve csak a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás hitrendszere szerint és rezgésszintjén képes

működni, amitől még arrébb vagyunk. A magyar nép szellemi

nagyságáról, kiválasztottságáról sok szó esik manapság a fórumokon,

ám azt célszerű lehet tudatosítani, hogy ennek megvalósítása, egyelőre

csak lehetőség. Egy népet ugyanis emberek alkotják, mint minden földi

népet, Felettes Én szintű működésnél, testileg-lelkileg-szellemileg

megerősödött emberek, akik mind a három szintet képesek uralni,

azokat együttműködésben működtetni önmagukért/önmagukban és

másokért/másoknak, a Felettes Én szeretetteljes irányítása alatt, a Föld

bizonyos rezgésszintjén. Abban lehet igazság, hogy a világ egyetlen

országában sincs népsűrűség tekintetében, ennyi szellemi irányzat,

iskola, ekkora igény a szellemi fejlődésre, mint Magyarországon, ahogy

ennyi, szellemi dolgokra nyitott, fogékony, tehetséges ember sem, ám

ezzel együtt legalább annyi lehet az eltévelyedési lehetőség, a szellemi

szabadság félreértelmezéséből származó szellemi szabadosság és a

kiválasztottság érzéséből fakadó tévutak, mint a gőg, hiúság,

felsőbbrendűségi érzés, nacionalizmus stb. Ezek mind-mind hatalmas

csapdák lehetnek, melyek a két hitrendszer visszája működésének

következtében, könnyen okozhatnak szellemi nagyság helyett, szellemi

összeomlást, kiválasztottság helyett, olyan példát, melyet a világon

egyetlen embernek sem javasolt követni, valódi szabadság helyett pedig

még több függést, testi-lelki-szellemi köteléket.

Azt is fontos lehet tudatosítani, hogy ha valaki csak szellemi szinten

„erős”, attól még nem valószínű, hogy képes lesz a Felettes Énje

szintjén működni. A lélek jelentősége, fejlődése gyakran „elveszhet” az

önismereti tanulmányok során. A sok elemzés, értelmezés, megértés

egy darabig okozhat örömteli felismeréseket, ám az érzelmek idővel

háttérbe szorulhatnak, a tudatosítás pedig könnyen „száraz rutinná”

válhat, főleg, mikor az érzelmeket is elemezni, értelmezni akarja valaki

azok megélése helyett. A lélek „területe” legalább annyira összetett,

érdekes, mély, mint a szellemé, nem is „hagyható ki”, ha valaki

emberként akar élni a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerint, jelen időszakban pedig a „lélek nyelve”, óriási segítséget

jelenthet a több szinten és egyszerre zajló kommunikációban. Az egyéni

megértési szintek között, alkalomadtán igen jelentős lehet az eltérés,

így amennyiben valaki nem „parttalan okoskodással”, kölcsönös meg

nem értettségből származó vitákkal szándékozik tölteni az idejét,

hanem valódi megértésre törekszik önmagáért/önmagában és

másokért/másokn, annak az embernek célszerű első körben

önmagával foglalkoznia és a saját valódi megértéseire törekednie. A

köztudat szennyezettsége jelen időszakban rendkívül erős, ami mentális

szinten is jelentősen megterhelheti az embereket „ébrenléti állapotban”

csakúgy, mint „alvás” közben, jelenleg pedig egyetlen ember sem él földi

testben, aki „teljes mértékben” képes lecsatlakozni a köztudatról,

amikor így dönt.  A rengeteg szellemi irányzat, tanulási lehetőség,

önismereti út, egyben valódi felelősségvállalást is igényel minden,

ezekben bármilyen formában/módon résztvevő egyéntől, a

felelősségvállalást, pontosabban a Felettes Én szintű működést pedig

egyelőre többségünk „csak” tanulja. Arcturusi karma témaköréhez

kapcsolódik a „tulajdonosi szemlélethez” való ragaszkodás is.

A pénz megszerzésére irányuló harcok formája/módja, nagyszerűen

szemlélteti ezt a fajta hozzáállást, ezért erről részletesebben írok. A

pénz, annak megteremtése óta, erősen „kötődik” a tulajdon

kérdésköréhez. Mit is jelent a tulajdon a hatalom és hála hitrendszerén

belül? Valamit, ahol, amivel 100%-ban azt tehet valaki, amit akar,

pontosabban, amit az ego akar. Ez egy birtokviszony az ego és a

tulajdon között, amihez az emberek többsége erőteljesen ragaszkodik

és melyet „tévesen” a valódi szabadsággal azonosíthat. A pénz

megteremtése előtti időszakban, ez sokáig azt is jelentette egyben,

hogy akinek nagyobb, erőszakosabb volt az egója, annak lehetősége

volt nagyobb tulajdon birtoklására, ami meglehetősen kaotikus

állapotokat eredményezett. A nagyobb rend és átláthatóság

„biztosítása” céljából, létrejött értékmérő eszközként a pénz. Az

„alapprobléma”, azaz az ego „egyeduralomra törekvése bármi áron”

azonban nem került felismerésre, így a pénz létrejötte éppen az ego

számára „biztosított” nagyobb rendet és átláthatóságot birtokviszonya

megszilárdításához. A hatalom és hála hitrendszerében két pólus

létezik, ezek között elszakíthatatlan a kapcsolat, ezért ahol az egyik

pólus megjelenik, ott megjelenik a másik is (hatalom-hála, alá-

fölérendeltség). Ha megnézzük, a pénz csereeszközként történő

használata mélyen rögzült az emberek többségében, ugyanakkor

„eredendő” célja sok esetben a tudatalattiba merült, hiszen a pénz

önmagában nem jelent értéket. Az érték a csere során kerül a pénz

tulajdonosához, vagyis akkor, amikor az kifizeti annak összegét. A

hatalom és hála hitrendszerének tévhite szerint, akinek sok pénze van,

az sok tulajdont birtokolhat, azaz látszólag még nagyobb „területen”

teheti azt, amit akar. Ez a tévhit elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a

pénz önmagában is értékként „rögzüljön” az emberekben, annak

halmozása, tulajdonlása, célként jelenjen meg egyéni szinteken,

„háttérbe szorítva” azt az energetikai törvényszerűséget, hogy a pénz

is energia, mely ezzel a törvénnyel együttműködésben áramolva válhat

bőségessé. E hitrendszeren belül tehát a pénz kifizetője a tulajdonos,

annak elfogadója a „hálás” eladó, alkalmazott stb, aki a kapott pénzen,

saját tulajdont vásárolhat, ( árú,étel, szolgáltatások stb.) amivel ő is

tulajdonossá válhat. A csere során, ahogy megjelenik az egyik pólus,

azonnal megjelenik a másik is, így a pénz kifizetésével a tulajdonos

nemcsak a csereeszköz, hanem a pénz elfogadójának tulajdonosává is

válik egyben, míg az elfogadó, annak tulajdonává. Ezt nem nehéz

belátni, ha arra gondolunk, mi mindent megtesznek egyes munkahelyek

alkalmazottai, hogy a főnök kedvében járjanak, az eladók munkaköri

kötelességei közé tartozhat a mosoly, egy baráti beszélgetés pedig

azonnal fordulatot vehet mindkét „fél” részéről, ahogy szóba kerül a

csereügylet lehetősége. Minél inkább akar tulajdonos lenni „saját háza

táján” az ego, annál erőteljesebben válhatnak tulajdonná a másik

póluson elhelyezkedők, biztosítva ezzel a hitrendszer működésének

egyensúlyát. A hatalom és hála hitrendszerén belül az ego, az esetek

jelentős részében arra törekszik, hogy a hatalom oldalán helyezkedjen

el, ami érthető is a részéről. Egy erős ego számára a hála oldalán való

elhelyezkedés azonos lehet mindazzal, amit nem akar, és amit „bármi

áron” el akarhat kerülni, hiszen csak a hatalom és hála hitrendszerét

ismeri, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerét nem.  A

hierarchiában történő elhelyezkedés, harcok útján valósulhat meg, az

erősebb, erőszakosabb ego javára. Ez egy késztetés, mely tudatosan,

vagy tudat alatt, minden egyes emberben ott van, ha tud róla, ha sem, s

ez egyben a hatalom és hála hitrendszerének „alap játszmája” is.

Gazdasági, pénzügyi nehézségek rendszeresen előfordultak a Földön,

ezek kezelésére számtalan mód és megoldás létezett, az ego

leleményességének köszönhetően. A „birkát etetni kell, hogy nyírni

lehessen” tévhite, kifejezetten a hatalom és hála hitrendszerének

„szüleménye”, s ha megnézzük, erre a tévhitre épül a Földön jelenleg

létező szinte minden gazdasági, pénzügyi, politikai és egyéb rendszer is.

Jelen időszakban sok embernek lehet olyan érzése, bármit tesz,

valahogy nem jut egyről a kettőre és a megoldást sem látja, ami

érthető, mert az ego önmagában már valóban nem láthatja a

megoldást. Ego szintű működésnél, jelen energetikai körülmények

között, a megoldás nem látható, így magát az ego szintű működést

célszerű befejezni tudatos döntéssel, folyamatában, vagy megvárva,

amíg ez a működés egyéni szinten „bedől”. Mindenkinek szabad

akaratában áll eldönteni, melyik lehetőséget választja. Maga a folyamat

az esetek jelentős részében igen kellemetlen tud lenni, hiszen az ego

ragaszkodása tulajdonához, ahhoz, hogy azon 100%-ban azt tehesse,

amit akar, nagyon erős lehet. Egyéni szinteken rendkívül nehéz lehet

elfogadni a tulajdonosi „szerepkörből”, a tulajdonná válást, ezért az ego

„minden áron” arra törekedhet, hogy tulajdonosi „státuszát” valamilyen

formában/módon, megtartsa, visszaszerezze. Minél erősebb az ego

késztetése, annál erőszakosabbá válhat maga a forma és a mód, hiszen

az ego, a hatalom és hála hitrendszerén belül azt tanulta meg, minél

harciasabb, annál nagyobb esélye van megkapni azt, amit akar. A Föld

jelenlegi rezgésszintjén, a két hitrendszer visszája működésének

következtében azonban, minél erőszakosabban törekszik az ego a

tulajdonosi „státusz” megszerzésére, annál erőteljesebben válhat

kiszolgáltatott tulajdonná. Az ego célja tehát az esetek többségében a

hatalom megszerzése, valódi bőség megteremtése helyett, szándéka jó,

vagy rossz, csak éppen nem tiszta. A következmények jól láthatók,

megoldás, feloldódás helyett, egyre erőszakosabb játszmák, melyek

egyre gyorsabban sülnek el a visszájukra. Ugyanakkor a folyamat „halad

a maga útján”, a hatalom és hála hitrendszerének „bebetonozott”

játékszabályai folyamatában „bomlanak le”, vesztik el aktualitásukat,

válnak betarthatatlanná/számon kérhetetlenné/ uralhatatlanná.

A jelenlegi gazdasági, pénzügyi eseményeket elnézve, látszólag az

„adófizető állampolgár” fizet ki pénzt, azaz ő a tulajdonos, valójában

ennek pont a fordítottja történik, azaz az „állam” fizet ki kevesebb pénzt

az állampolgároknak, azzal, hogy azok saját tulajdonhoz jutását, adók

révén „drágábbá teszi”. Miért? Mert valószínűleg ebben a kapcsolatban,

ő akar a tulajdonos lenni, ilyen formában pedig az is lehet, az

állampolgár válhat tulajdonná, akinek kötelezettségei nőnek, bevételei

az esetek jelentős részében, ezzel fordítottan arányosan csökkennek.

Más helyzetekben az „állam” kerül tulajdoni szerepkörbe, tartozásai

kamatokkal növelt felhalmozásával, mely „szerepkörtől” amilyen gyorsan

lehet, „szabadulni akar”, még akkor is, ha ez összességében

„ésszerűtlenül” többe kerülhet számára, mint a tartozás összege.

Magának a tulajdonos-tulajdon szerepkörnek a váltakozása, mindazon

embereknek a játszmája, akik elfogadják a hierarchia játékszabályait

önmagukra nézve, azaz a hatalom és hála hitrendszere szerinti

működést, ami mindenkinek a saját, egyéni döntése.

Az „államhoz” hasonlatosan cselekszik a vállalkozó "állampolgár", aki

megemeli árait, a vevőkön „hajtja be” az adó összegét, miközben az

„államra” hárítja a felelősséget, ahogy az az ember is, aki számára

„létfontosságú” dolgokon spórol, nehogy véletlenül „pénz nélkül

maradjon” és ezzel elveszítse tulajdonosi „státuszát”. Ami „közös”

fentiekben, az a tulajdonosi „státuszhoz” történő ragaszkodás egyéni

szinteken, „bármi áron”, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az

államot emberek alkotják, annak minden szintjén, mégpedig szabad

önrendelkezéssel "bíró" emberek. Ám ami évezredeken keresztül

működött, az jelen időszakban egyre inkább a visszájára sül el.  Az

egónak a jelenlegi folyamatok érthetően nem tetszenek, hiszen

akadályozhatják törekvését egyeduralma megszilárdítására,

„végeredményben” pedig az állampolgárok többségének életminősége

romlik, attól függetlenül a hierarchia mely „fokán” helyezkednek el, azaz

egyre többen válhatnak pénzük függvényévé, „kiszolgáltatott”

tulajdonává. A tulajdonos-tulajdon szerepkörök, egyszerre egyéni és

közösségi szinteken történő, gyorsuló váltakozásait, egyre kevésbé

lehet felismerni, megkülönböztetni egymástól, így egyre kevésbé lehet

azt is beazonosítani, „kinek, kit kell etetnie, ahhoz, hogy nyírni

lehessen”. A két hitrendszer visszája működésének következtében,

előfordulhat olyan felállás is, mikor „a birka arra van kötelezve, hogy

önmagát nyírja és szolgáltassa be a gyapjút, etetés nélkül is”, lásd.

hajléktalanok büntetése, szociális temetés stb. A kialakult „káosz”. napi

szintű küzdelmeket eredményezhet a hatalomért, „megélhetésért”, mely

harcok során az egónak egyre kevésbé lehet fontos a szándék

tisztasága és a valódi bőség megteremtése, mint cél, vagyis mindaz, ami

a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerében lehetővé

tenné/teszi a létezést. Mivel előbb van a gondolat, utána a folyamat,

rendkívül egyszerű lenne rendet teremteni a „káoszban”, hiszen ha a cél

nem a tulajdonosi „státusz” megszerzése, hanem a valódi bőség

megteremtése, a szándék pedig nem jó/rossz, hanem tiszta, el tudnak

indulni az „építő” folyamatok egyéni szinten is, ugyanakkor mire az ego

megérti, hogy mindaz, ami vele történik, érte van, nem ellene, sok

pusztítást végezhet önmaga ellen/önmagában és mások

ellen/másoknak. Mivel Magyarországon sok különböző szellemi irányzat

van jelen, sokan járják a tudatosulás útját, az arcturusi karma

témaköréhez pedig a "saját" tulajdonhoz történő ragaszkodás mellett, a

tudással történő visszaélés is tartozik, fenti folyamatok kiéleződhetnek a

szellemi irányzatok terén is, ami igen „érdekes” következményekkel

járhat. Egyrészt azért, mert igen kellemetlen tud lenni, mikor egy tanító

pont a visszájaként cselekszik, mint amit tanít, bár ezt még meg lehet

magyarázni egy leleményes spirituális ego segítségével, másrészt igen

veszélyes is, hiszen az „átlagnál” magasabb rezgésszinten létező

egyének, jóval nagyobb károkat képesek okozni nem tudásból, szellemi

szabadosságból, felelőtlenségből, kapzsiságból önmaguknak és a Föld

bizonyos rezgésszintjéig, másoknak. Jelen energetikai körülmények

között, előfordulhatnak olyan „energetikai anomáliák”, melyek a „régi

módszerekkel” már nem kezelhetők, ezért célszerű mindenkinek

végiggondolni, milyen céllal, szándékkal áll ki a "publikum" elé, mert

előfordulhat, hogy 1-1 „éberséget nélkülöző” mondat hatására, az illető

nem fogja tudni megtartani az "aktuális" energiát és "publikum" előtt

történhet meg egy testi-lelki-szellemi „összeomlás”. A Föld bizonyos

rezgésszintje felett, valószínűleg nem lesz lehetőség tanítani a tiszta

szándék energiára történő rácsatlakozás nélkül, vagy csak fentihez

hasonló következményekkel, erre pedig célszerű folyamatában

felkészülni azoknak, akik önismeretük fejlesztése mellett,

tanítani is akarnak. Végül még egy dologra szeretnénk felhívni a

figyelmet. Többen vannak, akik 20-30 éve vannak a „pályán”, tanítanak,

s mikor az „orruk előtt terem” tanításaik tárgya, egyszerűen nem veszik

észre, vagy félreértelmezik azt. Többen „elszalaszthatnak” igen fontos

történéseket, mert maguk sem „hisznek a szemüknek”.

Ezzel semmi baj nincsen, javasolt jobban odafigyelniük, és amennyiben

„figyelmetlenségük” okára rálelnek, legközelebb valószínűleg „nem

szalasztják el a lehetőséget”. A Föld jelenlegi rezgésszintjén még nem

lehetséges a „szó szoros értelmében” materializálni dolgokat, ám attól

még a Föld rezgésszintje emelkedik, a folyamatnak pedig egyre

láthatóbb formai megnyilvánulásai lehetnek. Amennyiben ezt valaki nem

veszi észre, nem látja, az nem az Égi Segítők hibája, hanem az egyén

felelőssége. Számukra célszerű kérni a hit energiára történő

rácsatlakozást folyamatában, mert a Föld jelenlegi rezgésszintjén már

elérhető a hit energia magasabb minősége, ahogy a tiszta szándék és

az elfogadás energia magasabb minősége is. Kérés nélkül, ezekre az

energiákra nem lehetséges csatlakozni, a Föld pedig meghaladta azt a

rezgésszintet, melyen fentiek eddig „használt”, alacsonyabb minőségei

olyan formában/módon, mint eddig működhettek. E rezgésszinttől az

alacsonyabb minőségekre történő rácsatlakozás, tartalmilag a visszájára

sülhet el, a magasabb minőségekre történő rácsatlakozás pedig az

egyéni tévhitek felismerésével, a tévedések belátásával, döntéssel,

kéréssel és elfogadással történhet meg.

 

2013.09.28

 

Az Égi Segítők, Arkan, az ametiszt kristálykoponya és Ágnes

(Katerina) üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek az olvasás alatt előjöttek, a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, vigye el a gyógyító helyükre, kérem Merlint, hogy

gyógyítsa a lenyomatokat.  Béke velük.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület energiákat, kérem Mária Magdolna, Máriaanya és a

Felettes Énem segítségét, hogy ez így is legyen. OM, AMEN.

 

.

 

 cadeceus3.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 87
Tegnapi: 120
Heti: 289
Havi: 1 985
Össz.: 525 284

Látogatottság növelés
Oldal: Az arcturusi karma tisztulási folyamatairól 2013.09.28
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »