Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

anubis.jpg

 

Párkapcsolatok a Föld emelkedő rezgésszintjén 2018.05.06.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Imhotep, Jézus, Mária

Magdolna, Máriaanya, Mihály arkangyal védelmét a teljes

energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet, a helyre, ahol

tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó

lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére,

arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom,

engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség,szeretet,pártatlanság

energiákat.  

 

A Föld rezgéssszintje, meghaladta a 4.-ik dimenziós rezgésszintet, ami

komoly kihívások elé állítja az emberi kapcsolatokat is. Terápiák keretében,

párkapcsolati témákban, sokat dolgozom mostanában, eme

tapasztalataimat szeretném megosztani veletek.

Minél inkább emelkedik a Föld rezgésszintje, annál inkább hajlamosak

lehetnek “befeszülni a harmadik dimenziós működések” is egyéni szinteken.

Ez érthető, hiszen a harmadik dimenziós működések, folyamatában

bomlanak fel, ám a “régi működéshez” történő ragaszkodások, sokszor

hátráltatják az elengedési folyamatokat. Röviden, amennyiben valaki fél az

újtól, valószínűleg “foggal-körömmel” fog ragaszkodni a régihez, hiszen

csak azt ismeri, mindez pedig bizony feszültséggel jár.  A “befeszülés”

mértéke, nagyban múlik azon, ki,mennyire van tisztában a Földön zajló

energetikai folyamatokkal, saját harmadik dimenziós működéseivel,

foglalkozik-e azok tudatosításával, elengedésével, vagy csak elszenvedő

alanya a világ történéseinek. Sok ember éli jelenleg feszültségben az életét,

anélkül, hogy tisztában lenne azzal, attól feszült, hogy nem úgy működnek

már a dolgok körülötte, ahogyan azt megtanulta, és nem látja a “kivezető

utat” sem.

 

A párkapcsolatok jelentős része, jelenleg, úgynevezett “A tipusú” kapcsolat

keretében működik (hatalom és hála hitrendszere szerint működő, függő

kapcsolat), ami azt jelenti amennyiben az egyik fél például frusztrált, akkor

az a másik félre is kihat, ő is frusztrált lesz. “A tipusúnak” nevezem, mert

ha az A betű egyik oldala “bedől”, rádől a másik oldal is. Vannak

úgynevezett “H tipusú” kapcsolatok is (hatalom és hála hitrendszerének

felsőbb tartományaiban működő, független kapcsolat, vagy hitrendszerváltó

kapcsolat), melyekben a felek egymás mellett haladnak,

egyenrangúságban, együttműködésben “fogják egymás kezét” (H), ám ez a

fajta kapcsolat már magasabb megértési és rezgésszintet, több

tudatosságot igényel mindkét fél részéről (az "A/H" besorolást, nem én

találtam ki, a jobb érthetőség kedvéért alkalmazom). Míg egy “A tipusú”

kapcsolat, tipikusan harmadik dimenziós működéssel “bír”, addig a “H

tipusú”, inkább 4.-ik dimenziós és a fölötti működést jelent.  

“A tipusú” kapcsolatoknál, és tudatos belső munka hiányában tehát, az

egyén nemcsak a saját, hanem a párja frusztrációinak hatásai alá is kerül,

a Föld rezgésszintjének emelkedésével egyre inkább, amennyiben pedig

mindez nincs kezelve, a folyamat egyre szaporodó konfliktusokhoz, végül

pedig szakításhoz vezethet.  Mivel a legtöbb hasonló felépítésű

kapcsolatban, a felek egymás tudattalanján működnek, ami még

nehezebbé teheti az egyéni értelmezést és megértést, a meg nem oldott

problémák elszaporodásával, a párkapcsolatot további, elcsúszásokból,

félreértésekből adódó nehézségek terhelhetik. Az olyan harmadik dimenziós

program, mint a “hosszú párkapcsolat tele van kompromisszumokkal”, ma

már egyre kevésbé életképes, amennyiben kompromisszum alatt azt

értjük, hogy “szemet hunyunk a párunk hiányosságai” felett, beletörődünk,

nem tetszik, de együtt élünk velük stb. Ebben az esetben szó sincs

elfogadásról, így az ember könnyen azt tapasztalhatja, egyre jobban

ingerlik, feszítik, idegesítik ezek a hiányosságok, s lassan már nem képes

lenyelni, elfojtani eme nemtetszését. A problémák tisztázását, sokszor az is

akadályozza, hogy az egyének félnek a konfliktusoktól, ezért aztán mindent

megtesznek azért, hogy megelőzzék azokat, 1-1 őszintén felvállalt

gondolat, érzés, pedig könnyen vezethet konfliktushoz. A köztudatban ma

is erősen tartja magát a hiedelem, mely szerint a “jó párkapcsolat”

harmónikus, viszálytól, veszekedésektől, problémáktól mentes, a rossz

pedig ennek az ellenkezője. Itt megjegyzem, attól, hogy a felek nem

vitáznak egymással, a “szőnyeg alá söpört dolgok” még hatnak a

kapcsolatra, veszekedések helyett pedig, meg lehet tanulni “kultúráltan

vitázni”. A konfliktus kifejezéshez is többeknél inkább társulnak negatív,

fájdalmas, kellemetlen érzések, gondolatok, pedig a konfliktus, önmagában

se nem jó, se nem rossz, csupán egy tisztázási lehetőség, melynek olyan

következménye is lehet, hogy a kapcsolat magasabb minőségében

folytatódik tovább. Erre azonban nincsen garancia, s hogy 1-1 konfliktus

mit vált ki az egyik és mit a másik félben, azt sem lehet a legtöbbször előre

tudni. “A tipusú” kapcsolatok esetében, a felek legtöbbször ragaszkodnak a

másik félhez, a veszteségtől való félelem pedig, olykor erősebb a

problémák tisztázásának és egy magasabb minőségű kapcsolat

megvalósításának vágyánál, így maradhat a konfliktuskerülés, az

őszintétlenség, az egyre egészségtelenebb kompromisszumok.

Pontosabban maradna ez a felállás, ha tudna. A Föld emelkedő

rezgésszintjén, ugyanis, felsoroltak, egyre nagyobb frusztrációkat

eredményeznek egyéni és párkapcsolati szinteken, s hiába a ragaszkodás,

egy bizonyos feszültségi szint felett, egyre nő az esélye egy szakításnak.

Terápiás praxisomban, találkoztam már olyan párral, akik évekig éltek

látszólag kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolatban, majd szinte egyik

pillanatról a másikra “indultak el a lejtőn”. Amikor eljöttek hozzám,

kezdetben egyáltalán nem értették, mi történik velük. Kapcsolatuk akkor

“tért magához” és indult ismét fejlődésnek, miután egyenként úgy

döntöttek, mostantól nem ragaszkodnak a másik emberhez, mint

párjukhoz, hanem a saját életük minőségének javulása és a játszmamentes

élet a cél (a "bármi áron" történő ragaszkodás került elengedésre).

Megértették, hogy egy konfliktus mögött, fejlődési szándék is állhat, illetve

elkezdődött az egyéni tudatosítási munka, a tudattalan működések

felismerésével és tudatosításával.

Itt megjegyzem, a blokkoknak védelmi szerepük is van az

ember életében, fenti példából kiindulva, valószínűleg egyik fél sem

keresett volna fel terapeutát, ha nem olyan erős az egymáshoz való

ragaszkodásuk s a veszteségtől való félelmük, mint amilyen volt.

Személy szerint, nem osztom azt a nézetet, mely szerint nagyon magas

megértési és rezgésszinteken, már nem létezik szerelem, csak feltétel

nélküli szeretet és elfogadás, így aztán tulajdonképpen mindegy, ki az

ember párja. Úgy vélem, van a szerelemnek egy olyan magas minősége,

mely a hatalom és hála hitrendszerén belül nem értelmezhető és nem

élhető meg, ám a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerében

igen. Mikor a nő, és a férfi is, stabilan Felettes Énje szintjén működik

egyénként és “összerendeződött párként”, együttműködésben,

egyenrangúságban, a szexuális energia magasabb minőségét működtetve

egymás között, az véleményem szerint a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszerének egy önálló és nagyon magas minőségű “szerelmi

története”. Jelenleg köztudati szinten még tisztulás alatt van Jézus és Mária

Magdolna kapcsolatának megértése, egyéni szinteken a stabil Felettes Én

szintű működés igen ritka, tapasztalatokról sem igen lehet hallani

hitrendszerváltó párkapcsolat témában, ám célok tudatosításához alkalmas

lehet a gondolat.

Sokszor előfordul, hogy egy párkapcsolatnak csupán az egyik tagja kér

terápiás segítséget. Itt megjegyzem, “A tipusú” kapcsolatokról van szó,

hiszen “H tipusúakban” a tudatosítási munka, ilyen, vagy olyan formában

mindkét félnél jelen van, ahogyan az egyenrangúság és együttműködés,

vagy alacsonyabb minőségében az arra való törekvés is. Amennyiben

figyelembe vesszük, hogy a felek egymás tudattalanján működnek, az

egyik fél fejlődése, valóban eredményezheti a másik fél feljődését,

változását is, ám csak egy ideig. Míg fenti példánál, a párkapcsolat mindkét

tagjának kimondott és tudatosított célja az egyenrangú, együttműködő

kapcsolat elsősorban önmagukkal és a párkapcsolaton belül is, addig ebben

az esetben, csak az egyik fél dönt tudatosan úgy, hogy tanul és fejlődik.

A Föld bizonyos rezgésszintje felett, már nem lehetséges senki helyett sem

megoldani a feladatait (valójában az alatt sem), nincs mód az “emelésre”

sem, hiszen egyenrangúságban, együttműködésben, egyik fél sincs lejjebb,

vagy feljebb a másiknál. Amennyiben az egyik ember önmaga fejlődését

választja, és úgy dönt nem ragaszkodik tovább a párkapcsolatához, bizony

a másik fél könnyen “leszakadhat”. Hasonló helyzetekben, az az érdekes

helyzet állhat fel, hogy az A betű egyik oldala kiegyenesedik, míg a másik

oldal kitámasztás hiányában bedől. Nyilván nem "muszáj" megvárnia az

embernek a bedőlést, dönthet úgy is, ő is elkezdi a tudatosítás egyéni

munkáját, és erre valószínűleg szüksége is lesz, ha azt szeretné, hogy az

élete és a párkapcsolata a továbbiakban jól működjön. Itt is csak röviden

jegyzem meg, ha a párkapcsolathoz történő ragaszkodást nem sikerül

elengednie a tudatosabb félnek, akkor igen rövid időn belül bekövetkezhet

az energetikai visszarendeződés (fénytest erősségétől "függően"), vagyis

könnyen nagyon is hasonló problémákkal találhatja szemben magát az

egyén, mint amilyenekkel segítségért jelentkezett. Sokan éppen a

visszarendeződéstől, vagy a “nehezített párkapcsolati pályától” való

félelmükben választják az egyedüllétet, a “párkapcsolat keretein kívüli”

fejlődés útját, abban bízva, ha eléggé megerősödnek, egy hasonló

tudatossági szinten lévő társ érkezik az életükbe. Van, akinél nem ez az ok

áll a háttérben, ám amennyiben a motiváció félelmeken alapul, azzal azért

fontos lehet tisztában lenni.

Ugyancsak megjegyzem, amennyiben egy párkapcsolaton belül működik a

szeretet, a tudatosítás, a problémák kölcsönös megoldása és a kapcsolat

fejlődése, legtöbbször belső igény mindkét fél részéről, ami terápiás

segítség nélkül is nagyszerűen tud működni.

Köztudati szinten, erősen tartja magát a mondás, mely szerint “a jó

párkapcsolat titka, ha a felek keveset látják egymást”. A felek távolléte, a

külön töltött idő, sok esetben valóban sokat tud segíteni a harmónia

megőrzésében, ám nagyon nem mindegy, milyen motiváció áll a háttérben.

Amennyiben a cél, a konfliktuskerülés, mely nagyobb összezártság

esetében nehezebben működhet, az nem valószínű, hogy a párkapcsolat

fejlődését eredményezi. Amennyiben a motiváció a tudatosítás, a saját és a

másik ember szempontjainak megértése, beletörődés helyett az elfogadás

megtanulása és alkalmazása egyéni és párkapcsolati szinteken, az egy

másik történet. Az ember olykor önmagával is nehezen boldogul, "nem áll

szóba", hát még ha ott van a másik ember, aki maga sincs mindig "a

helyzet magaslatán”.

Látszólag, könnyebb helyzetben vannak azok a párok, akik a tudatosítás

útját járják, ám ez sincs mindig így. Egy-egy “kitörő” konfliktust, ugyanis

nem mindig lehetséges megfogni, s az ember hasonló helyzetekben nagyon

meg tud lepődni amikor azt tapasztalja, még mindig hajlamos a másikat

hibáztatni bizonyos dolgokért, még mindig nem vállalja a felelősséget a

saját gondolataiért, érzéseiért még mindig vannak harmadik dimenziós

működései, lemúriai, atlantiszi karma maradványai, ahogy a másik félnek

is, s hasonló helyzetekben olykor nagyon nagy lelkierőre van szükség, hogy

valaki ne úgy döntsön, megsértődik és “otthagy csapot papot”, hanem

“kinyújtja kezét” önmaga és a másik ember felé. A spirituális egó

hitrendszerének egyik programja, a “lejárt a kapcsolatunk, ezért

elengedem”. Eme programot is sokan használják csupán azért, hogy

elfedjék a valódi okokat, azt, hogy nem akarnak szembenézni a saját

felelősségükkel a történetben, vagy nem jelent számukra sokat maga a

kapcsolat. Magasabb megértési és rezgésszinten, olykor nagyon nem

egyszerű szembenézni azzal, ha egy kapcsolat valóban lejárt, s ha az egyén

éppen nem tud felcsatlakozni az elfogadás energia magasabb minőségére,

bizony az elengedéssel is “meggyűlhet a baja”.

Jó hír, hogy személy szerint is ismerek olyan embereket, akik “magasabb

minőségű párként” is megállják a helyüket. Hallottam már őket nagyon

“összeveszni”, egymásra csapni az ajtót, ám egy-egy ilyen összecsapás

után, mindketten elvonultak egy-egy sarokba, végiggondolták saját

felelősségüket a történetben, megértették mire tanította őket ez a helyzet,

kéréssel elvitették gyógyító helyükre bizonyos programjaikat, kimondott

szavaikat, majd 10 perc után harmóniában és örömben folytatták tovább a

beszélgetésüket, “mintha mi sem történt volna”. Se átbeszélésre, se

bocsánatkérésre nem volt szükségük egyikőjüknek sem, miközben nagyon

is sok minden történt bennük, a kapcsolatukban. Ilyen is létezik, ám ez már

egy magasabb minőségű “H tipusú” kapcsolat, melyben mindkét fél

tudatosan egyenrangúságban, együttműködésben él, és mindkettőjüknél

kimondott cél a hitrendszerváltás és a Felettes Én szerinti működés. 

A feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerében ugyanis nem felek,

hanem önálló, felnőtt, önmagában is egész emberek vesznek részt a

párkapcsolatban.  

Az “A tipusú” kapcsolatok, a Föld emelkedő rezgésszintjén, egyre kevésbé

lesznek működőképesek, a "H tipusúak" pedig annál inkább, így akinek

fontos a párkapcsolata, annak célszerű elgondolkoznia azon, hol és miben

függ a párjától. Van, aki érzelmileg függ, van, aki anyagilag, van, aki

mentálisan és van, aki is/is. Sok-sok olyan program működtethet egy

kapcsolatot, melyek alá/fölérendeltséget eredményeznek, azaz erősítik a

harmadik dimenziós működéseket. Minél jobban emelkedik a Föld

rezgésszintje, eme programok, annál inkább okozhatnak gondokat a

kapcsolatokban. A megelőzéshez, kezdetnek az is elegendő, ha az egyén

végiggondolja, meg tud-e állni a saját lábán, amennyiben nincs mellette a

párja. Tud-e boldog, örömteli, önálló, felnőtt életet élni nélküle is, vagy

nem. Amennyiben a válasz nem, akkor valószínűsíthető a függőségek

megléte. Itt azért megjegyzem, amennyiben az ember valamennyire

"szereti" a másikat, érthető módon nem szívesen képzeli el az életét

nélküle, úgyhogy az elengedés szép gondolat, annak megvalósítása, a

megértésen kívül, igen nagy bátorságot és egyéb emberi értékek

kifejlesztését igényli az egyéntől. A járható út, mégis ez. A függőségeket

tehát célszerű felismerni és elkezdeni lépésről-lépésre elengedni, hogy

maga a kapcsolat is átalakuljon, minőségében változzon. Mindannyian

tanulni, fejlődni jöttünk a Földre, örömben, békében, boldogságban élni,

nem pedig beleragadni olyan történetekbe, melyek csak még távolabb

visznek bennünket, az igazán szép és értékes dolgoktól. Rejtő Jenőt idézve:

"Midőn Ádám és Éva a paradicsomban éltek, kapcsolatukat az tette

legálissá, hogy szerették egymást. Milyen nagy mértékben változtak meg

azóta a viszonyok. Ma a legalizálás általában fontosabb, mint két szív

komoly összhangja."

 

2018.05.06.

Írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

                         

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a

helyről, ahol tartózkodom, mindazokat az ártó, tisztátalan

energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt, az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény,

bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, szelídség,

felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség,

életöröm, életkedv, figyelem, tisztelet, tudatosság, nyitottság,

tisztánlátás, hiánya, csekély, illetve túlzott volta miatt, a Föld

energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, itt és

most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem

magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

anubis_saci.jpg

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 210
Tegnapi: 68
Heti: 867
Havi: 2 563
Össz.: 525 862

Látogatottság növelés
Oldal: Párkapcsolatok a Föld emelkedő rezgésszintjén 2018.05.06.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »