Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

anubis.jpg

 

Gondolatok az aktuálpolitikáról 2017.04.29.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés

teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan,

szélsőséges, manipulatív, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó

lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére,

arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom,

engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

energiákat.

 

Az elmúlt hetekben, jelentős energetikai átrendeződések voltak

tapasztalhatók, mind egyéni, mind köztudati szinteken. Az erős szelek, a

napkitörés hatására keletkezett u.n. napszél, és nem utolsó sorban a Föld

rezgésszintjének erőteljesebb váltakozásai, újabb „kedélyeket borzoltak”

fel. Van, aki élt a lehetőséggel és eme „felborzolt kedélyek” elvitelének

kérésével gyógyító helyükre, tisztább és megerősödött energiarendszerrel

élheti tovább az életét, mások, másképpen döntöttek, és rosszabbul

érezhetik magukat.

A Föld rezgésszintjének emelkedésével, a hatalom és hála hitrendszerének

felbomlása is zajlik. Eme hitrendszer leglátványosabb és leginkább

nyilvánosságot kapott területe, jelenleg az u.n. „aktuálpolitika”.

Ugyan az eme szinten zajló játszmák, az élet számos területén fellelhetők,

a „politizálás” nagyszerűen alkalmas például arra, hogy az egyéni és fel

nem dolgozott sérelmeket, valaki kivetítse eme területre, annak

szereplőire. A sérelmeket azonban fel is lehet dolgozni, pl. az aktuálpolitikai

események értelmezésével, csak ez már erőteljesebb tudatosságot igényel

az egyén részéről.

A „politikai”, „geopolitikai” szinteken zajló hatalmi játszmák ugyanakkor,

nemcsak e színterek szereplőinek közvetlen környezetét szennyezik, hanem

kihatnak mindannyiunk életére, így a köztudatra is, az egyes jelenségek

értelmezése tehát egyre szennyezettebb, tisztátalanabb közegben

történhet, ami nem csak az értelmezést, hanem magát a létezést is

megnehezítheti.

Miért szennyezik a köztudatot a politikai játszmák?

Az ok egyszerű, hiszen például a jelenlegi magyarországi kormányzati

politikára, egyre erősödő mentális és spirituális ego szintű túlműködés

jellemző, ami nyilván egyre szembetűnőbbé is válik a józan gondolkodású

és érző emberek számára. A mentális és spirituális ego szintű

túlműködések következményei, a Föld emelkedő rezgésszintjén, abban az

esetben, amennyiben nem történik „irányváltás” a szereplők részéről,

könnyen eredményezhetnek testi/lelki/szellemi összeomlásokat, s bizony

egyes politikusok egészségi állapotában, pszichiátriai végzettség nélkül is

egyre inkább felfedezhetők az elme és lelki problémák tünetei.

Rengeteg „eszmerendszer” kering „politikai” szinten, mely

eszmerendszerek igen erős energiákból tevődnek össze. Nagyon nem

mindegy tehát, ki, milyen motivációval és milyen nézőpontból tekint az

aktuális eseményekre. Tudatosság és megfelelő éberség hiányában, az

ember könnyen kerülhet 1-1 eszmerendszer hatása alá. Magasabb rezgés

és megértési szinteken, gyakran tapasztalható, hogy egyes hírek

olvasásakor az embernek megfájdul a feje, hányingere támad, vagy elkezd

szédülni, mások azt érzékelhetik, egyszerűen lepattannak 1-1 történetről.

Ilyenkor valószínűsíthető, hogy az egyénnek van még mit feldolgoznia,

megértenie az adott eseménnyel kapcsolatban, (tudatalatti rácsatlakozások

hatására jelentkezhetnek a kellemetlen érzetek/ érzések/gondolatok),

másoknál az történhet, hogy egyszerűen undorodnak attól, ami zajlik (az

elfogadás energia magasabb minőségére csatlakozva, már akinek ez megy,

az undor megszűnik).

Ugyan manipulációval, összemosásokkal, általánosításokkal,

megtévesztésekkel, még mindig át lehet verni az embereket, ugyanezekkel

az eszközökkel, gondolkodásra is lehet késztetni őket.

A Földön jelenleg egyszerre jelen lévő két hitrendszer (hatalom/hála,

feltétel nélküli szeretet és elfogadás) visszájaműködésének hatására

ugyanis, a manipulációk, összemosások, általánosítások, megtévesztések

stb. könnyen a visszájukra fordulhatnak, azaz egyre inkább fény derül

létezésükre, működésükre, mögöttes okaikra. A szinte már napi szintű

„leleplezések”, „kiszivárogtatások” stb. hátterében tehát, nagyon is érthető

energetikai folyamatok állnak.

Ugyanakkor tévedés azt gondolni, hogy a Föld rezgésszintjének

emelkedésével, majd minden szépen látható lesz anélkül, hogy az ember

bármit is tenne. Egyrészt azért tévedés, mert jelenleg kevés ember él a

Földön, aki napi 24 órában Felettes Énje szintjéről képes szemlélni az

eseményeket, azaz az emberek jelentős részének vannak még olyan

működései, melyek összefüggenek a manipulációval, összemosásokkal,

általánosításokkal, megtévesztésekkel.

Eme működések nem életképesek a Föld 5.-ik dimenziós rezgésszintjén, sőt

már a 4.-ik dimenziós rezgésszint felsőbb tartományaiban sem, vagyis

amennyiben valaki nem ismeri fel, tudatosítja önmagában, hogy „ő bizony

ilyen formában működik bizonyos helyzetekben” és nem tanul meg

másképpen működni, annak bizony gondjai támadhatnak az egészségével,

már a Föld 4.-ik dimenziós rezgésszintjének felsőbb tartományaiban is.

Jelenleg a Föld, a 4.-ik dimenziós rezgésszint alsóbb tartományaiban rezeg,

tehát „van némi idő az átállásra”, azt, hogy mennyi, azonban nem lehet

tudni. Mivel nem vagyunk függetlenek a világ eseményeitől, a politikai

események pedig jelenleg mindenki életét „koszolják”, bizony „ha akarja az

ember, ha sem”, az egészsége megőrzése céljából, olykor célszerű

foglalkoznia a politikával is.

Az aktuálpolitikai szinten zajló hatalmi drámák kiéleződésének, ugyanakkor

van pozitív oldala is, hiszen amennyiben valaki hosszabb ideje nem érzi jól

magát egy helyzetben, az előbb-utóbb elkezdhet gondolkodni annak okán.

Megjelenhet benne a belső késztetés, a belső igény a „jobb életminőségre”.

A félreértések megelőzése céljából szeretném pontosítani, nem azt

mondom, hogy a jelenlegi magyarországi kormányzati politika, előnyös a

Földön zajló energetikai folyamatok szempontjából, bár bizonyos

nézőpontból ez igaz, csupán azt, hogy van egy ilyen olvasata is a

történetnek, amit célszerű figyelembe venni, például a pártatlanságot

tanulóknak.

Egy ember életminőségének javulása nem azon múlik, milyen kormány van

éppen hatalmon egy adott országban, hiszen az életminőség jelentése

túlmutat a politikai, gazdasági, pénzügyi folyamatokon, (igaz vannak olyan

országok, ahol a vezetés odafigyel arra, hogy mindenkinek biztosítva

legyenek az alapvető szükségletei és például a saját lakás biztosítása is

alapnak minősül) ugyanakkor egy hatalommal élő, nem pedig visszaélő,

szakértőkből álló vezetés, igen sokat tehet azért, hogy mindez

felismerésre kerüljön egyéni szinteken is.

Magyarország jelenlegi kormánya, nem ilyen formában működik, nem

él, hanem visszaél hatalmával, és még a szándék sem fedezhető fel

"ténykedéseiben", a hatalommal való "valódi" élés megtanulására.

Ennek nyilván előbb-utóbb meglesznek a maguk következményei is.

Az egy másik kérdés, hogy jelenleg, legalábbis Magyarországon, sokan még

mindig a hatalom és hála hitrendszerén belül képzelik el a váltást. Attól,

hogy változik a választási rendszer, vagy egy másik párt kerül hatalomra,

nem valószínű, hogy alapjaiban meg fog tudni változni a rendszer,

pontosabban alapjaiban, ilyen módon, a rendszer nem változik meg.

Hiába ugyanis az új párt, az új szereplők, ha maguk a játszmák maradnak.

Ahhoz, hogy alapjaiban tudjanak megváltozni a dolgok, nem rendszer,

hanem hitrendszer váltás szükséges. Sok ember tudatalattijában ott az

igény a rendszerváltásra, ám addig, ameddig egyéni szinteken nem kerül

felismerésre, hogy az életminőség fokmérői, nemcsak a pozitív gazdasági,

pénzügyi mutatók, hanem az ember egészét (testét/lelkét/szellemét)

figyelembe vevő, stabil értékrend, addig a hitrendszerváltás is nehezebben

tud egyéni igényként felmerülni.

Az „érdekközpontú kormányzással” sincs semmi baj (amúgy sem),

amennyiben felismerésre kerül, hogy az ember valódi érdeke, éppen e

stabil értékrend felállítása és az a szerinti működés.

Itt megjegyzem, spirituális ego szintű túlműködések esetében, melyek

igencsak jellemzők a magyarországi kormányzati politikára, az ember meg

lehet győződve arról, hogy éppen eme stabil értékrendet építi. A

valóságban, ennek éppen a visszáját teszi, vagyis lerombolja azt.

A jelenlegi magyar politikai berendezkedés, „látványos leképezése” a

lemúriai karmának.

A hatalom és hála hitrendszerén belül, természetesen a pólusok

felcserélődhetnek, így fordulhatott elő a Föld alacsonyabb rezgésszintjén

nem egyszer, hogy az „üldözöttből” „üldöző” lett és fordítva, a hatalommal

végletekig visszaélőket pedig nem egyszer forradalmak sodortak el.

Ok, okozat törvénye akkor is volt, ma is van és a jövőben is lesz.

A Föld rezgésszintjének emelkedésével azonban egészen „újfajta”

megoldások születhetnek, mint ahogy születnek is. Eme megoldásokra jó

példa a „CEU melletti zenés tüntetés”, vagy a „Kétfarkúak békemenete”.

Ugyan rengeteg düh még nincs feldolgozva egyéni szinteken, aminek

hiányában, nem is beszélhetünk „békés tüntetésről” (aki valódi belső

békében él, az valószínűleg nem is tüntet), ám arra nagyon is alkalmasak

voltak eme jelenségek, hogy egyéni szinteken „új” kérdések merüljenek fel.

Például „érdemes-e annyira komolyan vennünk magunkat, mint amennyire

kormányzati szinten komolyan veszik magukat egyesek?”, vagy „hogyan

lehetséges kommunikálni olyanokkal, akik nem értik mit mondunk, és nem

is akarják megérteni?” stb.

Kérdéseivel, kreatív megközelítéseivel, eme tüntetések, az elmúlt évek

legjelentősebb eredményeit érték el, segítségükkel köztudati szinten,

csökkent a „függőség” a hatalom pólusától.

Ebből a szempontból nézve a dolgokat, majdnem hogy „mindegy”, a Fidesz

nyeri-e a 2018-as választást, vagy nem, hiszen jelenleg nincs államférfi

minőség a magyar politikai életben (még lehet), viszont az aktuálpolitikai

történések hatására is, egyre több az egyéni megértés, egyre több a

felmerülő kérdés, melyekre egyre több ember keresi a válaszokat. Aki

keres, az pedig előbb-utóbb találni fog.

Mi másról szólna a tanulás, fejlődés? Mi másról szólna az önálló, felnőtt,

gondolkodó és érző emberré válás?

Persze lehetne ezt másképpen is csinálni „kormányzati szinten”,

szakértelemmel, élve a hatalommal, tekintetbe véve másokat, ám a

változások, így is, úgy is bekövetkeznek, sőt, a hatalmi játszmák

felerősödése esetében, előbb, mint azt sokan gondolják.

Összefoglalva, az a sok szenvedés, amit sokan jelenleg megélnek,

végeredményben egészen biztosan nem lesz hiábavaló, mert ennek az

egész „felfordulásnak”, előbb-utóbb biztosan nagyon jó kimenetele lesz.

Még akkor is, ha időnként az ember ennek éppen az ellenkezőjét érzi,

gondolja…

 

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa 

2017.04.29.

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás,

ragaszkodás, előítélet, visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság,

önfejűség, lenézés, megvetés, vádaskodás, elvakultság, elcsúszás,

elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem,

tisztelet, tudatosság, nyitottság, tisztánlátás, hiánya, csekély, illetve

túlzott volta miatt, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál,

akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség,

szeretet,pártatlanság energiákat.

 

 

st._germain.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 106
Heti: 446
Havi: 4 670
Össz.: 533 678

Látogatottság növelés
Oldal: Gondolatok az aktuálpolitikáról 2017.04.29.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2019 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »