Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 504_4272_12.jpg

 

Elvitelkérés, tértisztítás.

 

Kérem az ÉgiFöldi Segítőket, a Felettes Énemet és a Földet, hogy segítsék a munkámat. Kérem Jézust, Merlint,  Mihály arkangyalt, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, akkora területről, amekkora területről, a szabad akarat törvényének, tiszteletben tartása mellett lehetséges, mindazokat a tisztátalan, ártó, szélsőséges, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú, befolyásoló, általánosító, manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek összemosás, csúsztatástévedésvisszaélés, ragaszkodás, elbukás, elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély mértéke, vagy hiánya révén, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem megőrzése mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                                

Ima a békéért.

 

Köszönöm a Felettes Énemnek, hogy, itt és most, békében élek. Kérem, az ÉgiFöldi Segítők, a Felettes Énem, a Föld segítségét, megőrizni a testi, lelki, mentális egészségem, felismerni és feloldani, a belső ellentmondásaimat. Kérem és köszönöm, a Felettes Énem, a Föld, az ÉgiFöldi Segítők segítségét, hogy segítenek a különböző megértési és rezgésszintektől, etnikai hovatartozásoktól, vallásoktól, pártállásoktól, hitrendszerektől, véleményektől, egyéni látásmódoktól függetlenül, önmagammal, a Földdel, az emberekkel, állatokkal, növényekkel, a fizikai, asztrál, mentál síkon, az elfogadás energiára csatlakozva, itt és most, békében élni. Kérem az ÉgiFöldi Segítők, a Felettes Énem és a Föld a segítségét, itt és most, békében, testileg, lelkileg, mentálisan egészségesen, az elfogadás és a tiszta szándék energiákra csatlakozva élni az életem, itt és most. Kérem a Felettes Énem segítségét, megőrizni az egészségem, tudatosítani, elfogadni, az érzéseimet, gondolataimat.Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                                                                             

Békekötés.

 

Élve jogommal, a szabad akarattal, szabad akaratomból a békét, az elfogadást választottam. A harcot, manipulációt, bármilyen, végletekben való,  jó vagy rossz szándékú, kizáró, szélsőséges elképzelést, bármivel való visszaélést,  mind mentál, mind asztrál, mind fizikai síkon befejeztem. A fontossági sorrendemben az egészségem az első. Minden Élő, Létező, bármilyen létformában élő számára, nyitott a lehetőség, a bármiért folytatott harc, jó vagy rossz szándékból történő, manipulálás, befolyásolás, általánosítás, összemosás, túlzott kontrol, a végletekig való kitartás, bármi, bárki mellett,  visszaélések, harcok, szélsőségek befejezésére. Minden Létezőnek lehetősége van, a félreértések tisztázására, belátásra, a tanulságok levonására, a hibák kijavítására, a belső béke elérésére, az elfogadás, tiszta szándék, az energiák magasabb minőségeire való csatlakozásra, hitrendszer váltásra. A váltás, a döntéssel elkezdődik. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan szándékú, jó vagy rossz szándékú, manipuláló, befolyásoló, ártó energiákat, tisztátalan, ártó lényeket, melyek  az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély voltának, vagy hiányának következtében, a Föld energiarendszerébe kerültek, a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat. Ez a békekötés számomra életbe lépett. Minden Élő, Létezőnek, nemcsak az embernek, saját döntése, lehetősége, felelősége, hogy jó vagy rossz szándékból, folytat-e harcot, játszmát, manipulációt, az alacsony megértési és rezgésszintet választja, vagy, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás energia hitrendszerét, a tiszta szándék,  béke, és az elfogadás energia magasabb minőségeit, a testi, lelki, mentális egészséget, együttműködést, békét önmagával, a Földdel, az emberekkel, az állat, növény és ásványvilággal választja. Az átálláshoz, a hitrendszer váltáshoz, dönteni szükséges. A döntésig, és a belső békéig, bármilyen létformában Élő Létező, mikor és milyen tapasztalatokkal jut el, az egyéni. Lehetséges, hogy itt és most, az is lehetséges, hogy sok év múlva, ebben a témában sincs határidő. Van kitől segítséget kérni. Lehet és szükséges is segítséget kérni, nyújtani, elfogadni azt, egymástól, az ÉgiFöldi Segítőktől, a Felettes Éntől és a Földtől is”.  Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

 

Ima, valamennyi, Magyarországon élő Létezőért.

 

Köszönöm a Felettes Énemnek, a Földnek, és az Őrangyaloknak, hogy itt és most, békében élek, itt, ahol sok évszázad óta, békében él egymással, tót és sokác, horvát és bunyevác, hun, kun, szláv, szász és székely, sváb, és a többit nem is tudom már. Kérem a Felettes Énem segítségét a magyar nyelvet helyesen, itt és most, tudatosan, szélsőségektől mentesen, az elfogadás, és a tiszta szándék energiákra csatlakozva, legtisztább formájában használni. Megértettem, hogy a világban összerendezettség van, rálátás hiányában, kevésbé bölcs dolog a folyamatokba beavatkozni. Kérem a Felettes Énem segítségét, itt és most, a fizikai testemben, testileg, lelkileg, mentálisan egészségesen, a Földön, a Földdel együttműködésben, szabadon, boldogan, anyagi jólétben, békében, bőségben, szeretet - és örömteli, Felettes Én szerinti működésben élni a jelenben, itt és most. Megértettem, hogy az egész, része vagyok.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                                                                                                                   

Bőség ima.

Köszönöm, az ÉgiFöldi Segítőknek, a Földnek, a Felettes Énemnek, hogy segítenek felismerni, a sokféleséget, sokszínűséget, bőséget, hogy két egyforma virágszirom, hópehely, esőcsepp, illat, pillanat, helyzet, látásmód nincs, hasonló van, teljesen egyforma nincs.

Köszöntelek Föld, és köszönöm, hogy bőven van elég tiszta víz a tengerekben, folyókban, tavakban, patakokban, hogy van elég tiszta ivó és esővíz, gyógyvíz, levegő, jó minőségű élelmiszer, erdő, mező, termőföld, ásvány, gyógynövény, gyönyörű környezet, elég élőhely és energia, az emberek, állatok, növények számára.

Kérem és köszönöm, a Felettes Énem, az ÉgiFöldi Segítők, a Föld segítségét, hogy segítenek, megérteni és elfogadni, magamat és másokat, azt, ami van, ahogy van, felismerni, elismerni, elfogadni, a saját és mások, képességeit, erősségeit, gyengeségeit, felismerni a változásokat és azok szükségszerűségét.

Köszönöm a Felettes Énemnek, hogy tudok könnyedén, szabadon mozogni, járni, utazni, tanulni, sportolni, pihenni, dolgozni, alkotni. Kérem a Felettes Énem, a Föld, és az ÉgiFöldi Segítők segítségét, a tevékenységeimet, egyszerűen, könnyen, könnyedén, lazán, az egészségemet figyelembe véve végezni, itt és most, az elfogadás, és a tiszta szándék energiára csatlakozva.

Köszönöm a Felettes Énemnek, a Földnek, az ÉgiFöldi Segítőknek, hogy segítenek, a szabad szemmel látható, fizikai testemben, az elfogadás és a tiszta szándék energiára csatlakozva élni az életem, itt és most.

Köszönöm a Felettes Énemnek, a Földnek, és az ÉgiFöldi Segítőknek, hogy nyugodt, tiszta, világos, virágos, csendes környezetben lakom.

Elfogadom, hogy a világban összerendezettség van. Értem és elfogadom, hogy mindenből van elég a Földön, beleértve az energia bármilyen formáját, a pénzt is, az, hogy ezek arányaikban, hogy oszlanak meg, miért így, és meddig így, az egy másik kérdés.

Köszönöm a Felettes Énemnek, hogy itt és most, ebben az új korban, az ébredés korszakának hajnalán a fizikai testemben a Földön élek.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                               

 

Elvitelkérés, tértisztítás.

 

Kérem az ÉgiFöldi Segítőket, a Felettes Énemet és a Földet, hogy segítsék a munkámat.

Kérem Jézust, Merlint,  Mihály arkangyalt, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, akkora területről, amekkora területről, a szabad akarat törvényének, tiszteletben tartása mellett lehetséges, mindazokat a tisztátalan, ártó, szélsőséges, jó vagy rossz szándékú, befolyásoló, általánosító, manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek csúsztatás, tévedésragaszkodás, visszaélés, összemosásgőg, elbukás, elcsúszás, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély mértéke, esetleg hiánya révén, a Föld energiarendszerébe kerültek, és elvihetők, a szabad akarat törvényének, tiszteletben tartása, és az egészségem megőrzése mellett, itt és most, gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének, tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                      

Gaál Sarolta. 

 

   anubis4.jpg
 

 

                                                      

 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 192
Tegnapi: 68
Heti: 849
Havi: 2 545
Össz.: 525 844

Látogatottság növelés
Oldal: Védelemkérés, elvitelkérés, tértisztítás hosszú szövege 2016.03.13.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »