Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 504_4272_12.jpg

 

Tértisztítás, elvitel-, védelemkérés.

Átmeneti időszakban élünk.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan, jó vagy rossz szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                                             

Tértisztítás.

 

Tértisztítás közben gyertya, mécses használata fokozottan ajánlott. (kellő körül tekintés mellett, elkerülve a lakás és egyéb tüzeket). A gyertya, a mécses lángja jelzés az asztrál világ lakóinak. Az illóolajok, illatmécsesek az alacsony rezgésű energiáktól segítenek „megtisztítani” a területet, mivel az „Alacsony rezgésűek” nem kedvelik az illatukat, maguktól is eltávoznak, amennyiben nincs akarásuk „fehéredni”.

A Föld a harmadik dimenziós működésről, áll át, a negyedik, illetve az ötödik dimenziós működésre, a sokat emlegetett „felemelkedési folyamat”, átmeneti időszaka van jelenleg, ebben az átmeneti időszakban a változó energetikai hatásokkal, a napi eseményekkel összefüggésben, esetenként erőteljesebb az asztrál, vagy mentál szennyezettség, vagy, mindkettő. A Föld rezgésszámának változása, emelkedése nem állandó, bár vannak, akik ezoterikus körökben is lineálisnak gondolják. Ez az, átmeneti időszak, amikortól a Föld tartósan ötödik dimenziósan működik, meddig tart, jelenleg nem látható. Ebben az átmeneti időszakban fokozottan javasolt az esetenkénti erős, asztrál, mentál szennyezettség miatt, gyertyát, mécsest gyújtani napközben is, otthon és az olyan munkahelyeken is, ahol erre lehetőség van, mert így nagyban hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez, környezetünk tisztaságához, beleértve a kerteket, termőföldeket, gyümölcsösöket. Az Égi Vándor honlapon, több helyen olvashatók az elvitelkérések, az oldó formuláknál, az anyagok elején, végén is, ezek, célja, a szűkebb és tágabb környezet asztrál és mentál síkjának tehermentesítése, és megóvása a további szennyeződéstől. Az a gyakorlat, mely szerint „kiküldik” a szobából, vagy bármely helyről elküldik a „nem kívánatos” energiákat, lényeketelementálokat, téves, helytelen és kevés, egyes esetben a szabad akarat törvénye is sérül. Azzal a hiedelemmel ellentétben, miszerint „a szó elszáll, az írás megmarad”, visszájaműködés lévén, a szó, „itt” marad. A kimondott szónak energetikai töltete is van, még pedig olyan „minőségű”, amilyen szándék, és amilyen érzelemi energia van „mögötte”. Elvitelkérés, tértisztítás nélkül, ezek az energiák, elementálok, egoteremtmények itt élnek a környezetünkben, sok évezred hozadéka, lenyomata van komoly hatással az életünkre. Az „ébredés” jelen szakaszában, fontos megtanulni, megkülönböztetni, hogy ez a program kié, enyém, vagy egy erre járó gondolati forma, mivel vékonyodik a „fátyol” a köztudat és a saját tudattalan között, volt idő, amikor jól elkülönültek egymástól, mára azonban, ez megváltozott. Kevesen látják, hogy a szó, mentál síkon, látható formát ölt, az érzelmekre sok esetben nem fordítunk elégséges figyelmet, így nem csoda a katyvasz, amiben élünk. Kevesen látják, vagy érzékelik, ezeket az energiákat, a látók közül se mindenki, így kevéssé veszik komolyan jelenlétüket, amit nem látok, az nincs is alapon. Az, hogy ezeket, az energiákat jelenleg kevesen látják és érzékelik, annak védelmi szerepe is van, ezért kérek mindenkit, ne erőltesse, hogy „látni vagy érzékelni akarjon”. A levegőbe „írt”, jelek, szimbólumok, sok esetben azok tartalmának, szerepének, mélyebb ismerete nélkül kerülnek a térbe, bekerülnek, befolyásolják a teret, de nem tisztítják, a hatás, függ az illető, megértési és rezgésszintjétől, motivációjától. Közérthetőség kedvéért, más hatása van a pl.: a Dalai Láma tevékenységének, és más egy alacsony rezgésű, gyenge fénytesttel rendelkező ember ténykedésének, bármilyen jószándék vezérli. Kérés nélkül, az ÉgiFöldi Segítők, közöttük az angyalok, arkangyalok se „viszik el, gyógyító helyükre” a környezetünkből a „régi programokat, energiákat”, mivel a szabad akaratba nem avatkoznak bele, együttműködve velük, tudnak hathatósan segíteni, az együttműködés jelen esetben, a kérés. Szó nincs steril környezetről, és arról se, hogy minden elementált távolítsunk el a környezetünkből, hiszen ez nem volt cél eddig se, plusz, vannak magas rezgésű elementálok. Az elvitelkérés szövegében, szerepel „a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett” rész, az ÉgiFöldi Segítők átlátják, mi „vihető” el, mi se, gyógyító helyére.  Tértisztítás nélkül, az alacsony rezgésű energiák, mint harag, bűntudat, neheztelés, reménytelenség, közöny, kishitűség, alacsony rezgésű elementálok, egoteremtmények, egyéb lények továbbra is itt maradnak a környezetünkben. Az „elvitelkérés” nélkül végzett „tértisztításnak”, nem az az eredménye, amit várnak, azok, akik ezt a gyakorlatot jószándékból folytatják. A Föld rezgésszáma megemelkedett, az Égi Segítők, „leföldelődtek”, a dimenziók összenyíltak. Erre az új helyzetre, nem találva más kifejezést, kezdtem el az ÉgiFöldi Segítők kifejezést alkalmazni, így egybe írva, és nagybetűvel. A péntek esti, félkilenckor végzett, imákkal kibővített tértisztítást, Vincze Ágnes indította útjára, a hét „lezárásaként”. Ezt a csoportos tértisztítási gyakorlatot, nem folytatom, ahogy, más csoportban végzett meditációt se, ennek oka a tudattalanról, a köztudatról, a háremszerű működésről való lecsatlakozás, az elfogadás és tiszta szándék energiákra, a tudatfelettire való csatlakozás. A tértisztításnak nevezett tevékenység hosszabb formája az imákkal együtt, megtalálható a honlapon, ezután is. A tértisztítást bármikor és bárhol lehet végezni, odafigyelve a szabad akarat törvényének tiszteletben tartására. Érdemes ezzel indítani és zárni a napot. Nagyon erős szennyezettség esetén ajánlott látó segítségét kérni. Aki szeretne tisztább asztrális és mentális közegben, egészségesen és nyugodtan élni, az ezen az oldalon megtalálja a tértisztítás teljes menetét. Az anyagot ajánlott hangosan, kinyomtatva, vagy a saját gépre elmentve olvasni, rendszeresség esetén, nem ajánlott közvetlenül az internetre kapcsolódva olvasni azt.

2016-03-13.                                                                                       

Gaál Sarolta.  

Elvitelkérés, tértisztítás.

 

Kérem az ÉgiFöldi Segítőket, a Felettes Énemet és a Földet, hogy segítsék a munkámat. Kérem Jézust, Merlint,  Mihály arkangyalt, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, akkora területről, amekkora területről, a szabad akarat törvényének, tiszteletben tartása mellett lehetséges, mindazokat a tisztátalan, ártó, szélsőséges, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú, befolyásoló, általánosító, manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek összemosás, csúsztatástévedésvisszaélés, ragaszkodás, elbukás, elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély mértéke, vagy hiánya révén, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem megőrzése mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2016-03-12.                                                                                                   

Ima a békéért.

 

Köszönöm a Felettes Énemnek, hogy, itt és most, békében élek. Kérem, az ÉgiFöldi Segítők, a Felettes Énem, a Föld segítségét, megőrizni a testi, lelki, mentális egészségem, felismerni és feloldani, a belső ellentmondásaimat. Kérem és köszönöm, a Felettes Énem, a Föld, az ÉgiFöldi Segítők segítségét, hogy segítenek a különböző megértési és rezgésszintektől, etnikai hovatartozásoktól, vallásoktól, pártállásoktól, hitrendszerektől, véleményektől, egyéni látásmódoktól függetlenül, önmagammal, a Földdel, az emberekkel, állatokkal, növényekkel, a fizikai, asztrál, mentál síkon, az elfogadás energiára csatlakozva, itt és most, békében élni. Kérem az ÉgiFöldi Segítők, a Felettes Énem és a Föld a segítségét, itt és most, békében, testileg, lelkileg, mentálisan egészségesen, az elfogadás és a tiszta szándék energiákra csatlakozva élni az életem, itt és most. Kérem a Felettes Énem segítségét, megőrizni az egészségem, tudatosítani, elfogadni, az érzéseimet, gondolataimat.Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                                                                             

2016-02-25.                                                                                         

Gaál Sarolta.

Békekötés.

 

Élve jogommal, a szabad akarattal, szabad akaratomból a békét, az elfogadást választottam. A harcot, manipulációt, bármilyen, végletekben való,  jó vagy rossz szándékú, kizáró, szélsőséges elképzelést, bármivel való visszaélést,  mind mentál, mind asztrál, mind fizikai síkon befejeztem. A fontossági sorrendemben az egészségem az első. Minden Élő, Létező, bármilyen létformában élő számára, nyitott a lehetőség, a bármiért folytatott harc, jó vagy rossz szándékból történő, manipulálás, befolyásolás, általánosítás, összemosás, túlzott kontrol, a végletekig való kitartás, bármi, bárki mellett,  visszaélések, harcok, szélsőségek befejezésére. Minden Létezőnek lehetősége van, a félreértések tisztázására, belátásra, a tanulságok levonására, a hibák kijavítására, a belső béke elérésére, az elfogadás, tiszta szándék, az energiák magasabb minőségeire való csatlakozásra, hitrendszer váltásra. A váltás, a döntéssel elkezdődik. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan szándékú, jó vagy rossz szándékú, manipuláló, befolyásoló, ártó energiákat, tisztátalan, ártó lényeket, melyek  az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély voltának, vagy hiányának következtében, a Föld energiarendszerébe kerültek, a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat. Ez a békekötés számomra életbe lépett. Minden Élő, Létezőnek, nemcsak az embernek, saját döntése, lehetősége, felelősége, hogy jó vagy rossz szándékból, folytat-e harcot, játszmát, manipulációt, az alacsony megértési és rezgésszintet választja, vagy, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás energia hitrendszerét, a tiszta szándék,  béke, és az elfogadás energia magasabb minőségeit, a testi, lelki, mentális egészséget, együttműködést, békét önmagával, a Földdel, az emberekkel, az állat, növény és ásványvilággal választja. Az átálláshoz, a hitrendszer váltáshoz, dönteni szükséges. A döntésig, és a belső békéig, bármilyen létformában Élő Létező, mikor és milyen tapasztalatokkal jut el, az egyéni. Lehetséges, hogy itt és most, az is lehetséges, hogy sok év múlva, ebben a témában sincs határidő. Van kitől segítséget kérni. Lehet és szükséges is segítséget kérni, nyújtani, elfogadni azt, egymástól, az ÉgiFöldi Segítőktől, a Felettes Éntől és a Földtől is”.  Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2016-02-27.                                   

Gaál Sarolta.

 

Ima, valamennyi, Magyarországon élő Létezőért.

 

Köszönöm a Felettes Énemnek, a Földnek, és az Őrangyaloknak, hogy itt és most, békében élek, itt, ahol sok évszázad óta, békében él egymással, tót és sokác, horvát és bunyevác, hun, kun, szláv, szász és székely, sváb, és a többit nem is tudom már. Kérem a Felettes Énem segítségét a magyar nyelvet helyesen, itt és most, tudatosan, szélsőségektől mentesen, az elfogadás, és a tiszta szándék energiákra csatlakozva, legtisztább formájában használni. Megértettem, hogy a világban összerendezettség van, rálátás hiányában, kevésbé bölcs dolog a folyamatokba beavatkozni. Kérem a Felettes Énem segítségét, itt és most, a fizikai testemben, testileg, lelkileg, mentálisan egészségesen, a Földön, a Földdel együttműködésben, szabadon, boldogan, anyagi jólétben, békében, bőségben, szeretet - és örömteli, Felettes Én szerinti működésben élni a jelenben, itt és most. Megértettem, hogy az egész, része vagyok.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                                                                                                      

2016-02-25.                                                                                         

Gaál Sarolta.                

Bőség ima.

Köszönöm, az ÉgiFöldi Segítőknek, a Földnek, a Felettes Énemnek, hogy segítenek felismerni, a sokféleséget, sokszínűséget, bőséget, hogy két egyforma virágszirom, hópehely, esőcsepp, illat, pillanat, helyzet, látásmód nincs, hasonló van, teljesen egyforma nincs.

Köszöntelek Föld, és köszönöm, hogy bőven van elég tiszta víz a tengerekben, folyókban, tavakban, patakokban, hogy van elég tiszta ivó és esővíz, gyógyvíz, levegő, jó minőségű élelmiszer, erdő, mező, termőföld, ásvány, gyógynövény, gyönyörű környezet, elég élőhely és energia, az emberek, állatok, növények számára.

Kérem és köszönöm, a Felettes Énem, az ÉgiFöldi Segítők, a Föld segítségét, hogy segítenek, megérteni és elfogadni, magamat és másokat, azt, ami van, ahogy van, felismerni, elismerni, elfogadni, a saját és mások, képességeit, erősségeit, gyengeségeit, felismerni a változásokat és azok szükségszerűségét.

Köszönöm a Felettes Énemnek, hogy tudok könnyedén, szabadon mozogni, járni, utazni, tanulni, sportolni, pihenni, dolgozni, alkotni. Kérem a Felettes Énem, a Föld, és az ÉgiFöldi Segítők segítségét, a tevékenységeimet, egyszerűen, könnyen, könnyedén, lazán, az egészségemet figyelembe véve végezni, itt és most, az elfogadás, és a tiszta szándék energiára csatlakozva.

Köszönöm a Felettes Énemnek, a Földnek, az ÉgiFöldi Segítőknek, hogy segítenek, a szabad szemmel látható, fizikai testemben, az elfogadás és a tiszta szándék energiára csatlakozva élni az életem, itt és most.

Köszönöm a Felettes Énemnek, a Földnek, és az ÉgiFöldi Segítőknek, hogy nyugodt, tiszta, világos, virágos, csendes környezetben lakom.

Elfogadom, hogy a világban összerendezettség van. Értem és elfogadom, hogy mindenből van elég a Földön, beleértve az energia bármilyen formáját, a pénzt is, az, hogy ezek arányaikban, hogy oszlanak meg, miért így, és meddig így, az egy másik kérdés.

Köszönöm a Felettes Énemnek, hogy itt és most, ebben az új korban, az ébredés korszakának hajnalán a fizikai testemben a Földön élek.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                               

2016-02-17.                                                                                         

Gaál Sarolta.

Elvitelkérés, tértisztítás.

 

Kérem az ÉgiFöldi Segítőket, a Felettes Énemet és a Földet, hogy segítsék a munkámat.

Kérem Jézust, Merlint,  Mihály arkangyalt, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, akkora területről, amekkora területről, a szabad akarat törvényének, tiszteletben tartása mellett lehetséges, mindazokat a tisztátalan, ártó, szélsőséges, jó vagy rossz szándékú, befolyásoló, általánosító, manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek csúsztatás, tévedésragaszkodás, visszaélés, összemosásgőg, elbukás, elcsúszás, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély mértéke, esetleg hiánya révén, a Föld energiarendszerébe kerültek, és elvihetők, a szabad akarat törvényének, tiszteletben tartása, és az egészségem megőrzése mellett, itt és most, gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének, tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2016-03-12.                                                                                         

Gaál Sarolta. 

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás,tévedés, csúsztatás, ragaszkodás, visszaélés, gőg, elbukás, elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély mértéke, esetleg hiánya révén, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2016-03-12.                                                                                                    

   anubis4.jpg
 

 

                                                      

 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 331
Tegnapi: 155
Heti: 1 802
Havi: 4 990
Össz.: 478 420

Látogatottság növelés
Oldal: Tértisztítás. 2016.03.13.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: ezohírnök - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »